3 apríla, 2020 Nekomentované

3,60

Publikácia v 26 kapitolách prezentuje výsledky floristického a faunistického výskumu a približuje stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov.

41 na sklade

Kategórie:

Popis

“Viera Stanová, Andrea Viceníková (eds.), DAPHNE, 2003

Publikácia v 26 kapitolách prezentuje výsledky floristického a faunistického výskumu a približuje stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov. Výsledkom výskumu bolo potvrdenie jedinečnosti Abrodu z hľadiska biodiverzity. Význam Abrodu dokladuje aj fakt, že pre mnohé druhy je doteraz jedinou známou lokalitou ich výskytu na Slovensku.”

Written by Jan Ranostaj