3 apríla, 2020 Nekomentované

8,00

Metodická príručka k environmentálnej výchove pre materské školy a 1. a 2. ročník  základných škôl, vytlačená na recyklovanom papieri.

Príručka obsahuje tematické kapitoly venované geológii (vznik pohorí a skameneliny), vode (kolobeh, premeny vody a vodné živočíchy), lesom (ako chutí a vonia les, lesní obyvatelia), lúkam (bylinky – zdravie z lúk, príbeh môjho svetríka, ovečky na salaši) a zdravým sídlam (zdravá dedina a jej zvierací kamaráti, ako vznikol chlieb). Každá z tém obsahuje súbor aktivít, ide napr. o poznávacie, pohybové, dramatické, hudobné, výtvarné, výskumné, či zmyslové aktivity. Pri ich opise sa nachádzajú aj námety na tvorbu učebných pomôcok. Publikácia je obohatená o hotové pracovné listy a slovníček pojmov.

 

213 na sklade

Kategórie:

Popis

Metodická príručka k environmentálnej výchove pre materské školy a 1. a 2. ročník  základných škôl, vytlačená na recyklovanom papieri.

Príručka obsahuje tematické kapitoly venované geológii (vznik pohorí a skameneliny), vode (kolobeh, premeny vody a vodné živočíchy), lesom (ako chutí a vonia les, lesní obyvatelia), lúkam (bylinky – zdravie z lúk, príbeh môjho svetríka, ovečky na salaši) a zdravým sídlam (zdravá dedina a jej zvierací kamaráti, ako vznikol chlieb). Každá z tém obsahuje súbor aktivít, ide napr. o poznávacie, pohybové, dramatické, hudobné, výtvarné, výskumné, či zmyslové aktivity. Pri ich opise sa nachádzajú aj námety na tvorbu učebných pomôcok. Publikácia je obohatená o hotové pracovné listy a slovníček pojmov.

Immerová Barbara, Lasáková Viera, Kimličková Jana, Královičová Andrea. Praktická ekovýchova pre školy. 2021. 3.upr. vydanie. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava.

Written by Jan Ranostaj