3 apríla, 2020 Nekomentované
Zľava!

5,00

Po prvý raz príručka prekračuje hranice Slovenska a zachytáva celý karpatský oblúk. Obsahovo sa venuje otázkam a problémom spojeným s biodiverzitou (cievnaté rastliny, machorasty, lišajníky, huby, cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby a bezstavovce).

74 na sklade

Kategórie:

Popis

Andrea Královičová, Silvia Herianová (eds.), DAPHNE, 2009, 365 s. (anglická verzia)

Po prvý raz príručka prekračuje hranice Slovenska a zachytáva celý karpatský oblúk. Obsahovo sa venuje otázkam a problémom spojeným s biodiverzitou (cievnaté rastliny, machorasty, lišajníky, huby, cicavce, vtáky, plazy, obojživelníky, ryby a bezstavovce). Zaoberá sa aj rôznymi biotopmi Karpát – lesnými, travinnými, extrémnymi, ale aj vodnými a mokraďovými. Osobitné kapitoly sú venované vplyvu človeka na prírodu. Na vytvorení unikátnej príručky sa podieľalo takmer 50 odborníkov zo všetkých karpatských krajín. V jednotlivých kapitolách nájdu učitelia okrem teoretického priblíženia témy aj konkrétne námety aktivít na prácu so žiakmi a pracovné listy.”

Written by Jan Ranostaj