12 marca, 2021 Nekomentované

Ponúkame prípravu a grafické spracovanie veľkého obojstranného informačného panelu vrátane stabilnej konštrukcie. Tabule sú pripravené na mieru na základe terénneho prieskumu realizovaného odborníkmi na botaniku a zoológiu, v širšom ponímaní miestnej histórie, kultúry a geografie.

Kategórie:

Popis

Ponúkame prípravu a grafické spracovanie veľkého obojstranného informačného panelu vrátane stabilnej konštrukcie. Tabule sú pripravené na mieru na základe terénneho prieskumu realizovaného odborníkmi na botaniku a zoológiu, v širšom ponímaní miestnej histórie, kultúry a geografie.

Cieľom informačnej tabule je zrozumiteľnou formou priblížiť širokej verejnosti jednoduché informácie o lokalite a bežných druhoch rastlín a živočíchov, ktoré sa vyskytujú v danom mieste, ako aj na iných blízkych lokalitách tak, aby si dané druhy návštevníci pamätali a viac si ich vo svojom okolí všímali. Obojstranná informačná tabuľa DAPHNE môže byť doplnená o jedinečný koncept veľkého identifikačného kruhu ako interaktívneho prvku, ktorý výborne motivuje deti k jej aktívnemu používaniu a slúži ako hravý zdroj poznatkov o lokálnej faune a flóre.

Radi Vám pripravíme cenovú ponuku podľa vašich špecifikácii, aj v anglickom jazyku. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte cez email daphne@daphne.sk alebo na telefónnom čísle 02/455 240 19.

Written by Martina Brinzíková Badidová