3 apríla, 2020 Nekomentované

4,00

Leporelo priblíži zaujímavosti 30 rastlinách rastúcich prevažne v lesoch a o 36 rastlinách nelesných biotopov, zoradených podľa farby kvetu.

441 na sklade

Kategórie: Značka:

Popis

Leporelo priblíži zaujímavosti o 30 rastlinách rastúcich prevažne v lesoch a o 36 rastlinách nelesných biotopov, zoradených podľa farby kvetu. Devínska Kobyla predstavuje najjužnejší výbežok Malých Karpát. Napriek pomerne malej rozlohe patrí Devínska Kobyla k lokalitám, ktoré sú významné pre mimoriadne bohatý výskyt rastlín a živočíchov, pričom ich počet sa tu pohybuje v tisíckach. Pre svoj unikátny význam, presahujúci hranice Slovenska, bola lokalita v roku 2004 vyhlásená za Územie európskeho významu Devínska Kobyla s rozlohou 643 ha. Stala sa tým súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, ktorej cieľom je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších druhov a biotopov.

Written by Jan Ranostaj