Monitoring biotopov a druhov zvyčajne prebieha v rámci našich projektov zameraných na obnovu biotopov a biotopov druhov. Zároveň sme už realizovali aj špeciálny monitoring pre klientov ako sú Ministerstvo pôdohospodárstva, Národná diaľničná spoločnosť, Eustream a. s. atď. Zatiaľ najväčší monitoring sme realizovali pre Štátnu ochranu prírody (2013-2015), keď sme monitorovali 66 biotopov a 200 druhov. Zapojilo sa do neho viac ako 300 odborníkov.