Realizovali sme niekoľko projektov na veľkoplošnú obnovu nelesných biotopov – zaplavovaných lúk (niva rieky Moravy), rašelinísk (NPR Belianske lúky, PR Mútňanská píla, PR Beňadovské rašelinisko), vodných tokov (Olšavica, Porec) a slanísk (NPR Kamenínske slanisko, PR Bokroš, PR Pavel).