DENDROMASS4EUROPE

Tento projekt (D4EU) je koordinovaný Technickou Univerzitou Drážďany a jeho hlavným cieľom je vytvorenie a spravovanie polí rýchlorastúcich drevín (RRD) v strednej a južnej Európe v priemyselnom rozsahu ako príklad trvalo-udržateľného a inovatívneho využitia ekonomicky nerentabilných území.

PARTNERI:
Technische Universitaet Dresden (TUD)
IKEA Industry Slovakia, spol. s r. o. (IKEA Industry)
Pulpack Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa (Pulpack)
Kompetenzzentrum Holz GmbH (WOOD K PLUS)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IVALSA),
Okoforestino Korlatolt Felelossegutarsasag  (ÖKOF)
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (DAPHNE)
Energochemica Trading, a. s. (Energochemica)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

TRVANIE:
2017 – 2022

KONTAKTNÁ OSOBA:
Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.

ÚLOHA NÁŠHO TÍMU V PROJEKTE:
Cieľom našej participácie na projekte je posúdenie vplyvu pestovania RRD na biodiverzitu druhov rastlín a živočíchov. Úlohu vykonávame pomocou záznamu výskytu rastlinných a živočíšnych druhov na všetkých lokalitách a podrobnejším monitorovaním druhov skupín vtákov, obojživelníkov, motýľov a chrobákov na vybraných lokalitách RRD počas 4 vegetačných sezón. Následne budú nazbierané dáta vyhodnotené v relácii na abiotické vlastnosti, manažmentové opatrenia a susediace biotopy území.

PROJEKTOVÉ ÚZEMIE
Juhozápadné Slovensko

KÓD PROJEKTU: H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016

ROZPOČET: 185 875 Eur

FINANCOVANIE:
Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)