Projekt Inovatívne vzdelávanie a Občianska veda, ktorý realizujeme prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby, vytvára priestor pre realizáciu sa mladých ľudí z Británie a Španielska. Traja mladí ľudia sú pozvaní stať sa súčasťou niekoľkých pracovných tímov organizácie pod vedením expertov v oblasti inovatívneho vzdelávania, občianskej vedy, aplikovaného výskumu a obnovy a manažmentu chránených území. Cieľom je aktivizovať mladých ľudí k osobnostnému a profesnému rozvoju prostredníctvom širokej škály praktických skúseností a kompetencií. Účastníci asistujú v nasledujúcich aktivitách: inovatívne vzdelávanie: tvorba nových metodických pomôcok a materiálov, spolutvorba programov pre deti, lektorovanie programov pre žiakov materských a základných škôl, asistencia pri výučbe cudzích jazykov a konverzácii pre deti, občianska veda: manažment chránených oblastí – praktická práca v teréne, digitalizácia máp, približovanie vedy a jej postupov širokej verejnosti.

Trvanie: 03/2016 – 07/2017
Kontaktná osoba: Viera Lasáková
Financovanie: Európska Únia
Partneri: Intercambia, Momentum.