V tejto oblasti sa sústreďujeme na vypracovanie programov starostlivosti (PS) pre chránené územia. Pripravili sme PS o NPR Abrod a NPR Belianske lúky. Participovali sme na vypracovaní PS o NPR Slovenský raj ako aj na ďalších 20 PS pre územia siete Natura 2000.