„Zážitok do každodennej praxe pedagóga“ – 2. séria seminárov

Pozvánka na seminár v Bratislave

Pozvánka na seminár v Senici

V spolupráci s partnermi projektu sme na jeseň pripravili  2. sériu medzipredmetových seminárov (spolu 3 stretnutia v Bratislave a 3 stretnutia v Senici) „Zážitok do každodennej praxe pedagóga“. Semináre sa uskutočnili opäť bezplatne a boli určené nielen pedagógom (najmä 5. a 6. ročníka) základných škôl s dôrazom na predmety biológia, geografia a fyzika.

Inšpirácie – Posilnený učiteľ (vedomí učitelia) v Bratislave 3. júla 2019

Pozvánka

Tento seminár bol zo všetkých doterajších tohto druhu snáď najsilnejší a najposilňujúcejší. Čo to spôsobilo? Skupinka účastníkov vznikla ako pestrá paleta učiteliek, vychovávateliek a expertiek na vzdelávanie z Rakúska a slovenských škôl.

Komunitné centrum umožnilo nielen spoluprácu za okrúhlym stolom, ale poskytlo aj štedrý priestor na pohybové aktivity, komunikačné cvičenia, či zdieľania v kruhu.

 

Živá učebnica v Banskej Štiavnici 13. až 14. mája 2019

Pozvánka v slovenčine a v nemčine

Tentokrát sme na ochutnávku prvkov Živej učebnice pozvali všetkých koordinátorov a ich odborných expertov – celkovo 9 projektových partnerov. Zážitkové vzdelávanie začalo pri sviečkach, ktoré boli jediným svetlom v tmavej štôlni. Symbolizovali aj svetlo poznania, čo v sebe zapaľujeme vďaka vzdelávaniu.

Rozdelení do dvoch cechov – bylinkári a permoníci – sme sa rozpŕchli po malebných uličkách Banskej Štiavnice hlbšie do prírody. Spoznávanie všetkými zmyslami, výroba vlastnej bylinkovej masky, brúsenie sťaby drahokamov plynulo vyústilo do večerného zdieľania. Druhá časť programu sa niesla v duchu inšpirácií z certifikovanej metodiky Posilnený učiteľ. Objavovali sme v sebe ne/funkčné vzorce našej komunikácie a hľadali cesty na ich zlepšenie.

Tím Interreg BIG - Živá učebnica - Banská Štiavnica

„Zážitok do každodennej praxe pedagóga“

V spolupráci s partnermi projektu sme pripravili sériu medzipredmetových seminárov (spolu 3 stretnutia v mesiacoch marec, apríl a máj 2019) environmentálnej výchovy „Zážitok do každodennej praxe pedagóga“. Semináre sa uskutočnili bezplatne a boli určené pedagógom 5. a 6. ročníka základných škôl s dôrazom na predmety biológia, geografia a fyzika.

Pedagógom sme ponúkli jedinečnú príležitosť, pretaviť zážitok z poznania do každodennej praxe! Počas troch stretnutí sa skúsení pedagógovia DAPHNE podelili o zážitkové metódy a postupy a ukážu príklady konkrétnych aktivít. Na záverečnom stretnutí sme vytvorili priestor na prípravu a diskusiu vlastných návrhov na zážitkové aktivity pre vaše vyučovacie hodiny. Zároveň účastníci dostali manuál zhotovený ako súbor realizovaných aktivít a praktických skúseností účastníkov.

Miesta realizácie:

Bratislava; Senica; Záhorská Ves; Gajary a vybrané chránené územia v ich blízkosti

Náplň seminárov:

  • úvod k zážitkovému vzdelávaniu / pedagogike,
  • ukážky konkrétnych aktivít určených pre žiakov (zameranie na 5. a 6. ročník ZŠ),
  • ukážky interaktívnych pomôcok + námety na ľahko zhotoviteľné pomôcky,
  • praktické aktivity budú prepojené s teóriou s dôrazom na doteraz chýbajúce / nedostatočne pokryté témy z učebných osnov

Po prvých stretnutiach prebiehala počas apríla 2019 už druhá – praktická časť medzipredmetových seminárov priamo v prírodnom prostredí. Exkurzia s účastníkmi z bratislavských škôl sa uskutočnila v Území európskeho významu Vydrica v okolí dolného toku riečky a rybníkov pod Malými Karpatami.  S pedagógmi zo Senice a okolia sme sa vybrali do Územia európskeho významu Kačenky pri sútoku riek Morava a Dyje neďaleko hraničného priechodu Moravský sv. Ján – Hohenau.

V mesiaci máj sme uzavreli sériu našich medzipredmetových seminárov pre učiteľov. Veľmi nás potešila záverečná reflexia účastníkov – stretnutia priniesli veľa inšpirácie do každodennej praxe, využiteľné pracovné listy (bádateľské a hravé zároveň) a presvedčenie, že môžu učiť skvele aj v obmedzených podmienkach. Ďalšie 2 semináre pripravujeme v septembri 2019.

Seminár pri sútoku Moravy a Dyje, ÚEV Kačenky

Seminár v ÚEV Vydrica

Seminár v ÚEV  Vydrica – aktivity

Živá učebnica v Banskej Štiavnici 12. až 14. marca 2019

Pozvánka

„Mala som šancu byť znova dieťaťom, nie ako dozorujúci vedúci“.

Aj taká bola spätná väzba učiteľov zo Záhoria z Enviroparku Gajary. Tri dni boli naplnené smrekovou živicou, bylinkovými masťami, púčikmi, jaspismi, kryštálmi a brúsením drahých kameňov. Bylinkári a permoníci pod vedením svojich majstrov prenikli do tajov učenia, aby v záverečnej mestskej hre preukázali vedomosti a silu a vedomosti a zachránili vodníčku uväznenú v tmách a hlbinách. Ak chcete vedieť o tomto príbehu viac, dozviete sa v našej knihe „Legendy Zlatého mesta“ (môžete si ju kúpiť tu).

Inšpirácie – Posilnený učiteľ v Bratislave 8. a 9. novembra 2018

Pozvánka

Druhý tohtoročný seminár inšpirovaný metodikou Posilnený učiteľ sme zorganizovali a dopriali učiteľom zo škôlok a škôl Bratislavy – Nového Mesta. V komornej atmosfére sa otvárali dvere na zdieľanie, odkrývanie schém, podľa ktorých fungujeme a konfrontovali sa s individuálnym potenciálom ich používateľa. Tie, ktoré pomáhajú, posilňujeme. Náš spoločný cieľ sú učitelia, pre ktorých je toto poslanie nielen výzvou, ale aj prostriedkom na svoj trvalý rast a životné napĺňanie. Aj vďaka tomu sú zdravo sebavedomým a vzácnym sprievodcom svojich žiakov na ceste poznávania.

Na realizáciu tohto prínosného seminára prispela aj Nadácia Orange, za čo ďakujeme.

Živá učebnica v Banskej Štiavnici 25. až 27.októbra 2018

Pozvánka

Pozvanie na Živú učebnicu do Banskej Štiavnice odetej v žiarivých jesenných farbách prijali pedagógovia z mesta a okresu Senica. Zoznámili sa s históriou i geológiou tohto čarovného miesta zrodeného na stratovulkáne. Každý účastník podľa svojho výberu absolvoval zážitkové vzdelávanie v permoníckom alebo bylinkárskom cechu, ktoré vyvrcholilo záverečnou mestskou hrou, v ktorej bolo treba prakticky využiť získané poznatky. Prekračovali sa aj hranice osobnej zóny pohodlia a počas skupinových reflexií a teambuldingových hier, sme pedagógov smerovali k tomu, aby rozmýšľali o tom, čo z ponúknutého konceptu vedia oni sami uchopiť a využívať vo svojej praxi.

Na realizáciu tohto inšpiratívneho zážitkového pobytu prispela aj Nadácia Orange, za čo ďakujeme.

Cezhraničný seminár k Modulu 2 v Bratislave 18. októbra 2018

Pozvánka

Útulné priestory Komunitného centra na Ovručskej 5 v Bratislave boli v tento októbrový štvrtok svedkom čulého a hravého zdieľania prvkov zážitkovej pedagogiky. Tentokrát sa tu „nehrali“ deti, ale ich učitelia. Deti v škôlkach a školách týchto pedagógov sú z rôznych a nielen európskych krajín, takže pestrosť, inakosť a multikulturálne obohacovanie sú samozrejmou súčasťou ich bežného dňa. Rôzne materinské jazyky detí nie sú prekážkou – práve naopak, zážitkové vzdelávanie je pre takéto situácie ako stvorené.

Na realizáciu tohto osožného seminára prispela aj Nadácia Orange, za čo jej ďakujeme.

Živá učebnica v Banskej Štiavnici 29. a 30. mája 2018

Pozvánka

V rámci tohto podujatia sme predstavili koncept Živej učebnice učiteľkám a riaditeľkám základných škôl z Dolného Rakúska.

Program ponúkol 2 expedície, jednu zameranú na geológiu s ukážkou dolovania rudy v minulosti na autentickým miestach Štiavnice, druhú zoologicko – botanickú, ktorá previedla účastníkov technickými pamiatkami UNESCO – tajchami. Cieľom bolo pozorovať faunu a flóru týchto umelých biotopov, predstaviť hry slúžiace na motivovanie a aktivizovanie žiakov v prírodnom prostredí.

Nasledovali dva workshopy – geologický, kde si účastníci brúsili kamene, vyrábali sopku a pracovali na tvorbe malých kamenných sôch – druhý bylinkový, kde celá skupina tímovou prácou podľa zadania vytvorila pre každého účastníka jahodovú gomáž. Počas skupinových reflexií a teambuldingových hier, sme účastníkov smerovali k tomu, aby rozmýšľali o tom, čo si z ponúknutého konceptu vedia zobrať pre svoju budúcu prax.

Na realizáciu tohto inšpiratívneho zážitkového pobytu prispela aj Nadácia Orange, za čo jej ďakujeme.

Inšpirácie – Posilnený učiteľ v Senici 24. a 25. mája 2018

Pozvánka

Účastníci zážitkového rozvojového programu pre učiteľov 2. stupňa základných škôl získali možnosť lepšie spoznať a rozvinúť svoj individuálny potenciál a vniesť ho do svojej každodennej profesijnej činnosti. V centre tohto programu stojí posilnenie osobnosti učiteliek a učiteľov a rozvoj aktivizujúcich a facilitačných metód pri vyučovaní.

Na realizáciu tohto obohacujúceho seminára prispela aj Nadácia Orange, za čo jej ďakujeme.