Aktivity pre učiteľov a žiakov (aj rodičov)

Aktivity k biodiverzite (predškoláci, 1. stupeň ZŠ)

Diverzita zabraňuje šíreniu chorôb (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Hra „nebo-peklo“ (MŠ, ZŠ)

Migrácia vtákov (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Landart – umenie v prírode (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Levitujúce bubliny (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Liečivé bylinky 1 (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Liečivé bylinky 2 (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Liečivé bylinky 3 (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Paleta ročných období (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Premeny živočíchov (MŠ, ZŠ)

Sťahovanie vtáctva (MŠ, ZŠ)

Tajomstvo vodnej hladiny (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Učenie hrou v prírode (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Veľké jesenné putovanie – migrácia rýb (MŠ, ZŠ)

Veľké jesenné putovanie 2 – migrácia rýb (MŠ, ZŠ)

Vodná víla – ochrana riek (MŠ, 1. stupeň ZŠ)


Príručka Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy

Príručka pre posilnenie učiteľa – autor: Karol Herian

Kapitoly online:

Úvod

Naše školy pre žiakov

Naše školy pre učiteľov

Čo je pre žiaka najdôležitejšie?

Tajomstvo výborného učiteľa

Osoba a rola

Vzťah je na začiatku

Dvanásť bariér v komunikácii

Výživa pre učiteľa, Tao učenia

Príručka v nemeckom jazyku:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen – Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer


Leták „Učenie hrou v prírode“

Jazyková výučba vedená zážitkovou formou je jedným z cieľov nášho spoločného cezhraničného projektu. Netýka sa však iba materských a základných škôl, ale hľadá si cestu aj k verejnosti, ktorej je určený práve tento hravý leták. Je spracovaný v slovenskom a nemeckom jazyku a je akousi pozvánkou do prírody, ktorá je ideálnym prostredím na spoznávanie regiónu a jazyka suseda. Veď napokon „V zážitku tkvie poznatok“.


Videá – inšpirácie pre učiteľov a rodičov

Inšpirácie na interaktívnu výučbu 1

Inšpirácie na interaktívnu výučbu 2

Obľúbená hra „nebo – peklo“ do prírody

Objavujeme bezstavovce nášho okolia

Výroba mydla

Živočíchy a ich premeny