Aktivity pre učiteľov a žiakov

Migrácia vtákov (MŠ, 1. stupeň ZŠ)

Aktivity k biodiverzite (MŠ, ZŠ)


Príručka Vedomí učitelia – osobnosť, vzťahy, metódy

Príručka pre posilnenie učiteľa – autor: Karol Herian

Kapitoly online:

Úvod

Naše školy pre žiakov

Naše školy pre učiteľov

Čo je pre žiaka najdôležitejšie?

Tajomstvo výborného učiteľa

Osoba a rola

Vzťah je na začiatku

Dvanásť bariér v komunikácii

Výživa pre učiteľa, Tao učenia

Príručka v nemeckom jazyku:

Karol Herian: Bewusste PädagogInnen – Persönlichkeit, Beziehungen, Methoden / Handbuch für Unterstützung der Lehrer


Leták “Učenie hrou v prírode”

Jazyková výučba vedená zážitkovou formou je jedným z cieľov nášho spoločného cezhraničného projektu. Netýka sa však iba materských a základných škôl, ale hľadá si cestu aj k verejnosti, ktorej je určený práve tento hravý leták. Je spracovaný v slovenskom a nemeckom jazyku a je akousi pozvánkou do prírody, ktorá je ideálnym prostredím na spoznávanie regiónu a jazyka suseda. Veď napokon “V zážitku tkvie poznatok”.