Realizácia: apríl 2020 – január 2021

Finančná podpora: Veľvyslanectvo USA na Slovensku z programu Small Grants Program

Cieľom projektu je rozbehnúť medzinárodný vzdelávací program GLOBE, založený na iniciatíve NASA, na Slovensku. Program podporuje Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a bude prebiehať v partnerstve s odbornými inštitúciami a organizáciami ako je napr. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici a Regionálna kancelária programu GLOBE v Českej republike.

 

O programe:

V programe GLOBE žiaci základných a stredných škôl skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie vo svojom okolí. Podporuje rozvoj prírodovednej, technickej a IT gramotnosti žiakov a ich záujem o vedu a výskum formou bádateľského vzdelávania na školách a záujmu o ochranu životného prostredia. Implementáciu GLOBE na Slovensku bude zabezpečovať sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála zastúpená našim Inštitútom DAPHNE.

 

Každá škola zapojená do programu GLOBE dostane súbor vedeckých pomôcok, výučbové materiály, zaškolenie a potrebné konzultácie. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie vedeckej rady, ktorá bude mať odbornú záštitu nad projektom. V pilotnej fáze v rámci projektu plánujeme zapojiť 10 škôl. V ďalších školských rokoch by sme chceli projekt rozširovať aj na ďalšie školy.

V školskom roku 2020/21 sa žiaci   s podporou zaškolených učiteľov môžu venovať skúmaniu v 2 témach: meteorológia a hydrológia. .

 

STRUČNÉ VIDEO vystihujúce inovatívnosť programu GLOBE je TU.

 

ZAPOJTE SA DO GLOBE:

Ak má práve vaša základná či stredná škola záujem byť súčasťou pilotného ročníka, neváhajte nás kontaktovať  do 4. septembra 2020 vyplnením dotazníka, ktorý nájdete TU. Každá škola potrebuje dvoch učiteľov, ktorí budú program na škole realizovať.

Vzhľadom k tomu, že počet škôl je limitovaný, odporúčame vám kontaktovať nás čím skôr.  Definitívny výber škôl oznámime 8. septembra 2020.

V programe bude účtovaný ročný poplatok na školu vo výške 110 € – suma nezahŕňa skutočné náklady na realizáciu programu – dostanete oveľa viac:

  • Komplet aktualizované metodiky a pracovné listy k programu Globe, témy: Meteorológia, Hydrológia.
  • Odbornú podporu vo forme konzultácií expertov z SHMÚ, UMB a PriF UK.
  • Stanete sa súčasťou komunity učiteľov, ktorí zavádzajú do škôl bádateľské vzdelávanie prepojené na miestne podmienky a sú zdieľané medzinárodne.
  • 2 x za školský rok 2-dňové školenie s domácimi aj zahraničnými lektormi.
  • Sadu pomôcok k téme meteorológia a hydrológia.