Realizácia: apríl 2020 – január 2021

Finančná podpora: Veľvyslanectvo USA na Slovensku z programu Small Grants Program

Cieľom projektu je rozbehnúť medzinárodný vzdelávací program GLOBE, založený na iniciatíve NASA, na Slovensku. Program podporuje Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a bude prebiehať v partnerstve s odbornými inštitúciami a organizáciami ako je napr. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici a Regionálna kancelária programu GLOBE v Českej republike.

 

O programe:

V programe GLOBE žiaci základných a stredných škôl skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie vo svojom okolí. Podporuje rozvoj prírodovednej, technickej a IT gramotnosti žiakov a ich záujem o vedu a výskum formou bádateľského vzdelávania na školách a záujmu o ochranu životného prostredia. Implementáciu GLOBE na Slovensku bude zabezpečovať sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála zastúpená našim Inštitútom DAPHNE.

Viac informácií nájdete na webe: www.globeslovakia.sk

 

Každá škola zapojená do programu GLOBE dostane súbor vedeckých pomôcok, výučbové materiály, zaškolenie a potrebné konzultácie. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie vedeckej rady, ktorá bude mať odbornú záštitu nad projektom. V pilotnej fáze v rámci projektu plánujeme zapojiť 10 škôl. V ďalších školských rokoch by sme chceli projekt rozširovať aj na ďalšie školy.

V školskom roku 2020/21 sa žiaci   s podporou zaškolených učiteľov môžu venovať skúmaniu v 2 témach: meteorológia a hydrológia. .

 

STRUČNÉ VIDEO vystihujúce inovatívnosť programu GLOBE je TU.