• Rozvíjať a skvalitňovať prírodno-turistické služby prostredníctvom zlepšenia spolupráce medzi správami chránených území v Slovenskom a Rakúskom prihraničí.
  • Zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti, ako aj informovať domácich a zahraničných návštevníkov o ochrane prírody a biodiverzite.
  • Posilniť pocit osobnej zodpovednosti za stav chránených území prostredníctvom rozvoja prírodného turizmu.
  • Vytvoriť kvalitnú a atraktívnu ponuku služieb pre školy a verejnosť zameranú na ochranu prírody a biodiverzity v cezhraničnom regióne.