Príručka „Učenie (sa) vonku nás baví“

Radi by ste učili viac medzipredmetovo a vonku v prírode? Hľadáte nápady, tip a rady? Radi by sme prostredníctvom tohto „Nápadníka“ odovzdali naše inšpirácie z prírody a od mnohých ľudí ďalej. Nájdete v ňom tipy na ľahko zhotoviteľné pomôcky, kompletný výučbový program, praktické aktivity, štyri okruhy exkurzií a napokon niekoľko lokalít v rámci BSK, ktoré sa oplatí so žiakmi navštíviť nielen ako výlet, ale práve ako vhodný cieľ medzipredmetového vyučovania vonku. Nech je teda pre Vás praktickým pomocníkom a nadchne pre učenie (bádanie, experimentovanie, pozorovanie) vonku Vás aj Vašich žiakov :-)!

Príručka Učenie (sa) vonku nás baví na stiahnutie

Sada pomôcok pre školy

Ste pedagógovia základných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja? Máte chuť zaradiť do vyučovania bádateľstvo a chýba vám potrebné výskumné či terénne vybavenie? Tak práve pre vás sme pripravili 2 sady pomôcok, ktoré  sme vytvorili vďaka dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja za účelom podpory výučby v prírode.

Žiadosť o zapožičanie sady.

Príloha k žiadosti so zoznamom pomôcok vo veľkej a malej sade.

Leták „Učenie hrou v prírode“

Príroda nám, deťom i dospelým, ponúka denne množstvo inšpirácií. Najdôležitejšie skúsenosti získavame pomocou vlastných zmyslov, pri reálnej skúsenosti a poznávaním z rôznych perspektív. Všetci máme možnosť vybrať si, kde a ako trávime svoj voľný čas. Vyberme sa spoločne von do prírody, do parku, do lesa či k potoku a odkrývajme tajomstvá svojou vlastnou zvedavosťou! Nech vám tento čas spríjemní aj náš hravý leták – je určený najmä rodinám s deťmi. Možno si prostredníctvom letáčiku nájdete aj cestu k spoznávaniu jazyka suseda (slovensko – nemecká jazyková verzia).

Druhý 3-dňový seminár environmentálnej výchovy (okr. Malacky, 23.-25.9.2019)

Pozvánka a prihláška

Ako pripraviť skvelú „vyučovaciu hodinu“ vonku (na školskom dvore, v parku či kdekoľvek v prírode) prepojením rôznych predmetov? Ako naplno využiť všetko, čo ponúka prírodné prostredie? Čaká nás výučba v teréne prepojením geografie, biológie, dejepisu a iných predmetov. Počas našich 3 terénnych stretnutí si ukážeme a vyskúšame aj rozmanité aktivity (dôraz na 5. a 6. ročník ZŠ) a ponúkneme vám nápady na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Prihlasovanie je možné do 15. septembra 🙂

3-dňový letný seminár environmentálnej výchovy (Bratislava, 27.-29.8.2019)

Pozvánka a prihláška

AKO PREBIEHAL LETNÝ SEMINÁR O BÁDATEĽSTVE A UČENÍ VONKU

UTOROK 27.8.
Prvý deň, ktorý sme strávili ukrytí v tieni stromov Bratislavského lesoparku, sme venovali ochutnávke rozmanitých aktivít. Podhorská riečka Vydrica nám odhalila viacerých drobných obyvateľov: našli sme larvy šidielka a potočníka, kriváky, pijavice aj hrozivo vyzerajúcu vodnú bzdochu splošťulu bahennú. Na mohutnom dube nám pózoval nádherný fuzáč veľký a zisťovali sme vek tak trochu tajomných lišajníkov. Bratislavská príroda je úžasným zdrojom inšpirácie a priestorom na bádanie detí i dospelých.

STREDA 28.8.

Druhý deň prebiehal na Devínskej Kobyle a v jej okolí. Tentokrát sme sa venovali výučbe vonku v podaní skvelého lektora Martina Kříže z českého strediska Chaloupky o.p.s. Prebudili sme spoločne svoju vnímavosť a jednoduchými spôsobmi sme skúšali znázorniť a vysvetliť známe matematické operácie. Merali sme výšku stromov pomocou priemerky a Christenovho výškomera, odhadovali objem drevnej hmoty, modelovali a fotografovali bez fotoaparátov 🙂

          

ŠTVRTOK 29.8.

Posledný tretí deň bol venovaný bádateľsky orientovanej výučbe (BOV). Vďaka Martinovi Křížovi z českého strediska Chaloupky o.p.s. sme si naplno vychutnali bádateľstvo na vlastnej koži v príjemnom prostredí nivy rieky Moravy. Nemusíme byť vedcom, a pritom môžeme vlastným bádaním prísť na úžasné veci! Veľa sa učíme, i keď nepotvrdíme stanovenú hypotézu. Pozorujme, skúmajme… a život okolo nás zrazu dostane úplne iný rozmer!