Názov projektu: Príroda, ktorá učí v BSK

Zameranie: Projekt reaguje na aktuálne potreby školstva – príliš teoretické a statické vzdelávanie prebiehajúce hlavne v triedach. Dotácia nám umožní vytvoriť vzdelávací koncept učenia vonku v podmienkach BSK. Vypracujeme manuál zhotovený ako súbor aktivít, návrhov a praktických skúseností pedagógov, uskutočníme dva 3-dňové letné vzdelávacie semináre pre učiteľov, vytvoríme zapožičateľnú sadu pomôcok na učenie vonku pre pedagógov a spracujeme leták, motivujúci verejnosť k učeniu vonku resp. tráveniu času v prírode.

Ciele: Našim cieľom je vytvoriť priestor (semináre, vzdelávacie podklady aj konkrétny návrh lokalít pre pedagógov v rámci BSK) na vzdelávanie vonku, prepojiť vzdelávanie s reálnymi životnými situáciami a takto zvýšiť atraktivitu i úspešnosť vzdelávacieho procesu.

Plány:

  • Tvorba praktického manuálu pre pedagógov vychádzajúceho zo zážitkového učenia vonku prepojením viacerých vyučovacích predmetov.
  • Letné 3-dňové semináre pre pedagógov.
  • Tvorba propagačno-vzdelávacieho letáku pre verejnosť zhotovený ako inšpiratívna pomôcka do prírody.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Menkynová

Obdobie: február 2019 – október 2019

Financovanie: Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019, oblasť podpory Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.