Zameranie: Projekt je založený na bádateľsky orientovanom vyučovaní (BOV) – táto metóda používaná v rámci vzdelávacieho programu GLOBE vedie dokázateľne k zvyšovaniu záujmu študentov o prírodovedné predmety, rozvíja výskumné kompetencie a zlepšuje vzdelávacie výsledky. Za týmto účelom bola vyvinutá Európska fenologická kampaň,  ako silný nástroj, ktorý motivuje študentov z európskych krajín k zhromažďovaniu vedeckých údajov, nadväzovaniu kontaktov a spoznávaniu fenologických fáz.

 

Plánované aktivity:

 • 10 metodických aktivít v národných jazykoch pre školy založených na fenologických pozorovaniach,
 • preklad metodiky BOV do poľského jazyka,
 • 24 konzultácií školských projektov s vedcami,
 • 2 webináre v rámci Európskej fenologickej kampane,
 • 2 workshopy pre učiteľov zamerané na metódu BOV
 • 1 on-line študentská konferencia,
 • 1 študentská konferencia GLOBE Games 2021

 

Zapojenie:

 • 3 projektoví partneri: TEREZA, vzdělávací centrum (Česká republika), Centrum UNEP/GRID-Warszawa (Narodowa Fundacja Ochrony Srodowiska) (Poľská republika), DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (Slovenská republika)
 • 12 škôl z Českej republiky, Poľska a Slovenska,
 • 24 učiteľov,
 • 300 žiakov z 12 škôl.

Kontaktná osoba: Jana Menkynová

Obdobie: október 2020 – júl 2021

Financovanie: Vyšehradský fond www.visegradfund.org

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainablebregional cooperation in Central Europe.