29 júna, 2016 Novinky Nekomentované

Tlačová správa

Bratislava, 29.6.2016

 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie už od roku 2011 vyučuje dva originálne ekovýchovné programy so zameraním na triedenie a recykláciu komunálneho odpadu a to predovšetkým v oblasti Bratislavského kraja. Prvý s názvom „Ako Šmudlo príučku dostal a naučil sa odpady triediť„ je určený materským školám, druhý s názovom „Kam putujú odpady – s NATUR-PACKom?„ sa učí na základných školách. Obidva programy sa tešia veľkému záujmu štátnych i súkromných škôl. Deti sú hravou a zážitkovou formou vedené k zodpovednému nakladaniu s odpadmi. Okrem rozlišovania jednotlivých druhov odpadu a chápania pravidiel triedeného zberu a recyklácie je kladený dôraz na to, ako vzniku odpadov predchádzať a ich tvorbu čo najviac eliminovať. Deťom je objasňovaný zároveň aj vplyv odpadov na životné prostredie. Záujem o tieto programy neustále narastá a počet ročne odučených detí po prvýkrát prekonal hranicu 2000.

Počas školského roka 2015/2016 sme odučili takmer 2100 detí materských a základných škôl, čo je najvyšší počet za celých päť rokov odkedy tieto programy existujú. Tematika triedenia odpadov a recyklácie je pre školy stále aktuálna. Naše programy prebiehajú zážitkovou a hravou formou, vďaka čomu si deti vedia lepšie zapamätať dôležité poznatky. Ekovýchovný program pre základné školy je zároveň  vždy modifikovaný a upravený  na konkrétnu vekovú skupinu, pričom trvá jednu až dve vyučovacie hodiny. V poslednom období si naše programy začali objednávať škôlky a školy aj v anglickom jazyku, čo nás veľmi potešilo.“ hovorí Darina Maťová, hlavná lektorka Inštitútu DAPHNE.

Ekovýchovné programy zamerané na odpady realizuje Inštitút DAPHNE v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK. Po zmene legislatívy, sa práve ekovýchova detí a mládeže stane jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré by mali pomôcť samosprávam zlepšiť nedostatočnú úroveň triedenia a recyklácie komunálneho odpadu na Slovensku. Slovensko sa totiž dlhodobo pohybuje na posledných priečkach krajín EÚ z hľadiska stavu triedeného zberu a recyklácie komunálneho odpadu. Celý triedený zber vrátane vzdelávania a propagačných aktivít bude financovaný z recyklačných poplatkov firiem, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona o odpadoch. Financovanie triedeného zberu a vzdelávacích aktivít  budú zabezpečovať organizácie zodpovednosti výrobcov.

KONIEC

 

Ďalšie informácie poskytne:

Darina Maťová – hlavná lektorka Inštitútu DAPHNE, tel: 0905 982 866, matova@daphne.sk

Marek Brinzík, riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou, NATUR-PACK, tel: 0908 193 632, brinzik@natupack.sk

 

Written by Jan Ranostaj