E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Je organizácia zameraná na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. 
Názov DAPHNE pochádza z nášho prvého projektu, zameraného na ochranu endemickej rastliny – lykovca muránskeho (Daphne arbuscula).
Náplňou našej činnosti sú viaceré oblasti:
Ochrana prírody
od roku 1993 sa venujeme ochrane prírody a zameriavame sa aj na nelesné ekosystémy a ich obnovu - napr. vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu. Špecializujeme sa na monitoring druhov a biotopov, mapovanie biotopov, prípravu obnovných plánov zameraných na revitalizáciu biotopov a prípravu programov starostlivosti.
Environmentálne vzdelávanie
pokladáme ho za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody, a je preto neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Popri projektových edukačných aktivitách realizujeme už viac ako 25 rokov environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkame ekovýchovné programy a exkurzie vedené zážitkovou, bádateľskou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej.
Odborné a vzdelávacie materiály
vydávame odborné a vzdelávacie materiály v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy.
Vzdelávanie pedagógov a pedagogičiek
pripravujeme metodické semináre, metodické príručky, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre. Našich programoch sa doteraz zúčastnilo viac ako 128 tisíc žiakov a 2 560 pedagógov. Vydali sme 18 metodických príručiek.
Program GLOBE
od roku 2020 koordinujeme na Slovensku medzinárodný vzdelávací program Globe. Je do neho zapojených 127 krajín. Aktuálne u nás báda 60 škôl a vzdelávacích centier so 121 učiteľkami a učiteľmi, ktorí realizujú meranie kvality životného prostredia vo svojom okolí. Vďaka ich zapojeniu sme do databázy, ktorú využíva aj NASA, prispeli až 3 544 údajmi. Viac informácií: www.globeslovakia.sk
Organizovanie teambuildingov a brigád
brigáda so zážitkovým programom, kde sa pracuje manuálne a výsledky je vidno okamžite, je skvelým vybočením z bežných dní a zároveň upevní vzťahy vo firme. V prípade záujmu pripravíme zážitkový program aj pre deti zamestnancov. Ak chcete stráviť čas podnetným spôsobom a prispieť k ochrane prírody, ozvite sa nám. Spolu dohodneme vhodný termín a ďalšie podrobnosti. 
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

pencilsungraduation-hatbookuserscartrocketcrossmenu