Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Hlavným cieľom organizácie je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov
Ochrana prírody
poskytujeme odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov. Náplňou našej práce je okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody (samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.).
Environmentálne vzdelávanie
pokladáme ho za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody, a je preto neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Popri projektových edukačných aktivitách realizujeme už viac ako 25 rokov environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkame ekovýchovné programy a exkurzie vedené zážitkovou, bádateľskou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej.
Odborné a vzdelávacie materiály
vydávanie odborných a vzdelávacích materiálov v oblasti ochrany prírody a vzdelávania,
Vzdelávanie pedagógov a pedagogičiek
pripravujeme metodické semináre, metodické príručky, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre. Našich programoch sa doteraz zúčastnilo viac ako 128 tisíc žiakov a 2 560 pedagógov. Vydali sme 18 metodických príručiek.
Program GLOBE
od roku 2020 koordinujeme na Slovensku medzinárodný vzdelávací program Globe
Organizovanie teambuildingov a brigád
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.
pencilsungraduation-hatbookuserscartrocketcrossmenu