E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Verejné Obstarávania

Verejné Obstarávania (archív)

Manažmentové opatrenia – Sivá Brada

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Manažmentové opatrenia v lokalite Sivá Brada spočívajúce v pokosení trstiny a následnom odstránení biomasy a v zastabilizovaní prívodu vody pomocou larsenov.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
26. 04. 2024 15:00

Obnovný manažment Hanšpíle

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je obnovný manažment lokality Hanšpíle, ktorý pozostáva s výrubov náletových drevín a kosenia s následným odprataním biomasy.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
08. 01. 2024 10:00

Hydrologická obnova rašelinísk Orava - Obhliadka na mieste

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zlepšenie hydrologického stavu rašelinísk na troch lokalitách na Orave.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
29. 11. 2023 10:00

Hydrologická obnova rašelinísk Spiš

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zlepšenie hydrologického stavu rašelinísk na štyroch lokalitách na Spiši
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
29. 11. 2023 10:00

Hydrologická obnova rašelinísk Orava

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zlepšenie hydrologického stavu rašelinísk na troch lokalitách na Orave
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
29. 11. 2023 10:00

Hydrologická obnova rašelinísk - ZRUŠENÉ

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je realizácia opatrení na zlepšenie hydrologického stavu rašelinísk na ôsmich lokalitách.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
16. 10. 2023 10:00

Odstránenie asfaltu - Sivá Brada

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je revitalizácia slanomilnej vegetácie na časti parkoviska spočívajúca v odstránení asfaltového povrchu a nasmerovaní minerálnych vôd vytekajúcich z gejzíru na asanovanú plochu.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
10. 10. 2023 11:15

Obnovný manažment - Hanšpíle - ZRUŠENÉ

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Predmetom zákazky je obnovný manažment lokality Hanšpíle, ktorý pozostáva s výrubov náletových drevín a kosenia s následným odprataním biomasy.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
10. 10. 2023 10:00

Tlačiarenské služby

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Vytlačenie dvoch skupín materiálov – I. informačný materiál pre odbornú verejnosť: Príručka pre ohľaduplné obhospodarovanie rašeliniskových lesov; II. Vzdelávacie materiály a materiály pre verejnosť: Vzdelávacia publikácia pre školy a verejnosť a Brožúra o rašeliniskách - určené pre ekovýchovné aktivity projektu a informovanie laickej verejnosti.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
11. 09. 2023 10:00

Grafické práce

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
Vyhotovenie grafických návrhov dizajnu a grafické spracovanie vzdelávacích a propagačných materiálov; autorské kresby; dodanie, grafická úprava a retuš fotografií; zalomenie strán; kompletná predtlačová príprava.
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
31. 07. 2023 10:00
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartdownloadcrossmenuchevron-right