Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody. 
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy

Naše projekty

Naše aktivity realizujeme prostredníctvom projektov od medzinárodných a národných donorov
Projekt Externého monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je  zameraný na realizáciu opakovaného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu. Projekt zahŕňa tri úlohy. Prvá úloha je zameraná na Analýzu monitoringu a návrhu…
Témy ochrany prírody či biodiverzity sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Je však potrebné pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života. Projekt…
Projekt „CITY NATURE“, realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT, sa zameriava na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Cieľom…

Aktuality

Bádanie v zime v okolí rašelinísk
Devätnásť škôl škôl v blízkosti rašeliniskových lokalít Oravy, Spiša a Záhoria sa zapojilo do projektu "Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch". V rámci…
Otvorenie Infocentra na Kamzíku
14. decembra 2022 sa konalo otvorenie Infocentra na Kamzíku. Infocentrum na Kamzíku patrí Mestským lesom v Bratislave, jeho výstavba bola…

Objednať program pre materské alebo základné školy

Milí pedagógovia, v objednávkovom formulári si môžete objednať Vami vybraný program environmentálneho vzdelávania.
Objednaj program

Vzdelávanie

Programy pre školy
Objednať program pre materské alebo základné škol
Viac info
Pre učiteľov
Pre učiteľov ponúkame rôzne semináre zamerané na zážitkové a bádateľské vyučovanie
Viac info
Publikácie
Metodické materiály, príručky pre pedagógov a pedagogičky
Viac info
Pre verejnosť
Obľúbené publikácie Inštitútu DAPHNE
Viac info
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

apartmentbookuserscartbullhorncrossmenu