Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Bežiace projekty

Externý monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Trvanie: 28.12. 2021 - 31.08. 2023 | Financovanie: Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu na základe verejnej súťaže a je realizovaný 2 zmluvami so ŠOP SR; Biotopy a machorasty: Zmluva ŠOP SR-Z/268/2021 a Živočíchy: Zmluva ŠOP SR-Z/267/2021
Projekt Externého monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je  zameraný na realizáciu opakovaného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu. Projekt zahŕňa tri úlohy. Prvá úloha je zameraná na Analýzu monitoringu a návrhu ...
Viac info

Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Trvanie: 01.02. 2022 - 31.12. 2022 | Financovanie: Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európského fondu regionálneho rozvoja.
Témy ochrany prírody či biodiverzity sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Je však potrebné pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života. Projekt sa preto zameriava n...
Viac info

Projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003)

Trvanie: 01.01. 2021 - 31.12. 2030 | Financovanie: Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE
Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania ...
Viac info

DENDROMASS4EUROPE

Trvanie: 01.01. 2017 - 31.12. 2022 | Financovanie: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)
DENDROMASS4EUROPE (D4EU) koordinuje Technická Univerzita Drážďany a jeho hlavným cieľom je vytvorenie a spravovanie polí rýchlorastúcich drevín v strednej a južnej Európe v priemyselnom rozsahu ako príklad trvalo-udržateľného a inovatívneh...
Viac info
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu