E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Ukončené projekty

KOOPERÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA V POHRANIČNOM REGIÓNE SK-AT_BILINGVÁLNE

Trvanie: 01.11. 2020 - 31.12. 2022 | Financovanie: Projekt je podporovaný v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)
Neustále rastúci región s hlavnými mestami Bratislavou a Viedňou predstavuje dynamický hospodársky priestor s rôznorodými možnosťami zamestnanosti. Tento región má mestský charakter na jednej strane, na druhej strane je tvorený bohatými (ch...
Viac info

DENDROMASS4EUROPE

Trvanie: 01.01. 2017 - 31.12. 2022 | Financovanie: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)
DENDROMASS4EUROPE (D4EU) koordinuje Technická Univerzita Drážďany a jeho hlavným cieľom je vytvorenie a spravovanie polí rýchlorastúcich drevín v strednej a južnej Európe v priemyselnom rozsahu ako príklad trvalo-udržateľného a inovatívneh...
Viac info

Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

Trvanie: 01.01. 2012 - 31.03. 2017 | Financovanie: LIFE+ Nature and Biodiversity
Cieľom projektu bola obnova významných území Natura 2000 situovaných v okolí hlavného mesta Bratislavy. Aktivity zahŕňali prípravu manažmentových a obnovných plánov na lesných a nelesných biotopoch. Revitalizácia degradovaných biotopov e...
Viac info
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu