E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

DENDROMASS4EUROPE

 • Trvanie projektu: 1. januára 2017-31. decembra 2022
 • Kontaktná osoba: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.
 • Kód projektu: H2020-BBI-JTI-2016/H2020-BBI-JTI-2016
 • Financovanie: Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)

Informácie o projekte

DENDROMASS4EUROPE (D4EU) koordinuje Technická Univerzita Drážďany a jeho hlavným cieľom je vytvorenie a spravovanie polí rýchlorastúcich drevín v strednej a južnej Európe v priemyselnom rozsahu ako príklad trvalo-udržateľného a inovatívneho využitia ekonomicky nerentabilných území. Cieľom našej participácie na projekte je posúdenie vplyvu pestovania rýchlorastúcich drevín na biodiverzitu druhov rastlín a živočíchov na juhozápadnom Slovensku. Úlohu vykonávame pomocou záznamu výskytu rastlinných a živočíšnych druhov na všetkých lokalitách a podrobnejším monitorovaním druhov skupín vtákov, obojživelníkov, motýľov a chrobákov na vybraných lokalitách rýchlorastúcich drevín počas 4 vegetačných sezón. Následne budú nazbierané dáta vyhodnotené v relácii na abiotické vlastnosti, manažmentové opatrenia a susediace biotopy

Partneri projektu

 • Technische Universitaet Dresden (TUD)
 • IKEA Industry Slovakia, spol. s r. o. (IKEA Industry)
 • Pulpack Spolka z organiczona odpowiedzialnoscia Spolka komandytowa (Pulpack)
 • Kompetenzzentrum Holz GmbH (WOOD K PLUS)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR IVALSA),
 • Okoforestino Korlatolt Felelossegutarsasag  (ÖKOF)
 • DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (DAPHNE)
 • Energochemica Trading, a. s. (Energochemica)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu