E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Hodnotenie a monitoring stavu biotopov na Európskej úrovni

  • Trvanie projektu: 1. januára 2023-31. decembra 2024
  • Kontaktná osoba: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.
  • Pridružení prijímatelia: ATECMA (hlavný prijímateľ), IEEP
  • Kód projektu: 09.0201/2022/883379/SER/ENV.D.3
  • Financovanie: Európska únia

Informácie o projekte

Podľa článku 17 smernice o biotopoch členské štáty každých šesť rokov predkladajú správu o vykonávaní opatrení prijatých podľa tejto smernice, vrátane výsledkov monitoringu stavu biotopov európskeho významu.

Cieľom projektu je vypracovať usmernenia na hodnotenie a monitorovanie stavu biotopov európskeho významu podľa článku 17 smernice o biotopoch. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie kvality, kvantity, porovnateľnosti a harmonizácie stavu biotopov, ktoré sa vyskytujú v členských štátoch v celej EÚ. Projekt podporí všetky členské krajiny EÚ 27 aby vypracovali harmonizovanejšie a porovnateľnejšie hodnotenia stavu biotopov v rámci podávania správ podľa článku 17.

Foto: ľan žltý (Linum flavum), Viera Šefferová Stanová

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu