Pozrieť si program na školský rok 2017/2018 pre materské školy

Pozrieť si program na školský rok 2017/2018 pre základné školy

Programy zážitkového vzdelávania v Banskej Štiavnici. Sú určené pre žiakov základných škôl. Poznáte ich aj pod názvom Živá učebnica.


Objednať program pre materské alebo základné školy