Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Vymeňte Vaše 2 percentá za kruh

16 februára, 2021

Prečo podporiť práve nás?

Financie vyzbierané z 2 % venujeme do programu GLOBE.

Zároveň vám my za Vaše dve percentá darujeme 1 identifikačný kruh podľa Vášho výberu ako poďakovanie, že ste si vybrali práve nás.

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % DAPHNE:

IČO: 308 140 81

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Sídlo - Ulica: Podunajská 24

PSČ: 821 06 Bratislava

Stiahnite si predvyplnený formulár na poukázanie 2% alebo 3% z dane. Údaje do tohto formulára „Vyhlásenie…“ vyplníte podľa Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám vystavil zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručíte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska (adresu zistíte tu) do 30.4.2022.

Ak máte doplňujúce otázky k správnemu postupu, pokojne sa obráťte na daphne@daphne.sk.

Ako dostanete od nás svoj dar? Vyberte si z týchto možností:

  1. V predvyplnenom formulári máte možnosť zaškrtnúť:

x súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa § 50 ods. 8 zákona(vyznačí sa x)

V tom prípade nám Daňový úrad cca v januári 2023 zašle Vašu adresu, na ktorú Vám pošleme dar.

  1. Pošlete nám na email daphne@daphne.sk odfotený formulár, v ktorom máte vyznačené, že ste dve percentá darovali nám. My Vám následne zašleme identifikačný kruh ako poďakovanie.

 

Ďakujeme za vaše rozhodnutie venovať 2 alebo 3 percentá z dane Inštitútu DAPHNE.

Svojím rozhodnutím podporíte  vzdelávací program GLOBE:

Medzinárodný vzdelávací program GLOBE v školskom roku 2021/22 je pre Slovensko pilotným ročníkom. Pridali sme sa k ďalším 122 krajinám z celého sveta, v ktorých žiaci v rámci GLOBE vedecky bádajú a získavajú aktuálne informácie o životnom prostredí. Pre slovenské školy sa tým otvorila jedinečná príležitosť prispievať do databázy NASA s aktuálnym počtom viac než 178 miliónov záznamov od žiakov a študentov z celého sveta.

Učitelia dostávajú okrem tréningu manuál GLOBE pre učiteľov: obsahuje metodiku a pracovné listy troch oblastí GLOBE. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov, alebo  farbenie listov. Školám tiež na výskum poskytujeme rôzne potrebné pomôcky a materiály.

 

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE sa environmentálnej výchove venuje 25 rokov. Pripravuje metodické príručky pre učiteľov, organizuje semináre zamerané aj na učenie sa vonku, v školách učí deti zážitkovou formou. Od roku 1993 sa s programami zážitkového vzdelávania zoznámilo už vyše 93 000 detí a žiakov materských, základných a stredných škôl.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu