Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Vymeňte Vaše 2 percentá za podporu GLOBE

6 februára, 2023

Prečo podporiť práve nás?

Financie vyzbierané z 2 % venujeme do programu GLOBE.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % DAPHNE:

IČO: 308 140 81

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Sídlo - Ulica: Podunajská 24

PSČ: 821 06 Bratislava

Stiahnite si predvyplnený formulár na poukázanie 2% alebo 3% z dane. Údaje do tohto formulára „Vyhlásenie…“ vyplníte podľa Potvrdenia o zaplatení dane, ktoré vám vystavil zamestnávateľ. Vyhlásenie a Potvrdenie doručíte na daňový úrad podľa vášho trvalého bydliska do 30.4.2023.

Ak máte doplňujúce otázky k správnemu postupu, pokojne sa obráťte na daphne@daphne.sk.

Ďakujeme za vaše rozhodnutie venovať 2 alebo 3 percentá z dane Inštitútu DAPHNE.

Svojím rozhodnutím podporíte  vzdelávací program GLOBE:

Do vzdelávacieho programu GLOBE  na Slovensku je zapojených 56 škôl a inštitúcií.  Učitelia dostávajú okrem tréningu manuál GLOBE pre učiteľov: obsahuje metodiku a pracovné listy oblastí GLOBE, ktorý sa venujeme. Napríklad. v meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov, alebo  farbenie listov. Školám tiež na výskum poskytujeme rôzne potrebné pomôcky a materiály.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu