Objednať program
1
30,00  1 položka

Medzisúčet: 30,00 

Zobraziť košíkPokladňa

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody. 
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy

Naše projekty

Naše aktivity realizujeme prostredníctvom projektov od medzinárodných a národných donorov
Témy ochrany prírody či biodiverzity sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Je však potrebné pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života. Projekt…
Projekt „CITY NATURE“, realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT, sa zameriava na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Cieľom…
Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného…

Aktuality

Mládežnícka konferencia, 28.9.2022 - VIDEO
Mládežnícka konferencia, na pôde školy Edulienka, bola záverečnou bodkou projektu „Zelená správa z dunajských luhov“. Cieľom konferencie bola prezentácie priebehu projektu…
Bádanie s GLOBE školy stále viac baví
Do programu GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) sa v školskom roku 2021/22 zapojilo 43 škôl a vzdelávacích inštitúcií z celého Slovenska,…

Objednať program pre materské alebo základné školy

Milí pedagógovia, v objednávkovom formulári si môžete objednať Vami vybraný program environmentálneho vzdelávania.
Objednaj program

Vzdelávanie

Programy pre školy
Objednať program pre materské alebo základné škol
Viac info
Pre učiteľov
Pre učiteľov ponúkame rôzne semináre zamerané na zážitkové a bádateľské vyučovanie
Viac info
Publikácie
Metodické materiály, príručky pre pedagógov a pedagogičky
Viac info
Pre verejnosť
Obľúbené publikácie Inštitútu DAPHNE
Viac info
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.
apartmentbookuserscartbullhorncrossmenu