Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

DAPHNE

Inštitút aplikovanej ekológie

Je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody. 
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy

Naše projekty

Naše aktivity realizujeme prostredníctvom projektov od medzinárodných a národných donorov
Podľa článku 17 smernice o biotopoch členské štáty každých šesť rokov predkladajú správu o vykonávaní opatrení prijatých podľa tejto smernice, vrátane výsledkov monitoringu stavu biotopov európskeho významu. Cieľom projektu je…
Neustále rastúci región s hlavnými mestami Bratislavou a Viedňou predstavuje dynamický hospodársky priestor s rôznorodými možnosťami zamestnanosti. Tento región má mestský charakter na jednej strane, na druhej strane je tvorený…
V rámci projektu DAPHNE organizuje zber údajov o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany v územiach európskeho významu, ale o ktorých nemáme dostatočné informácie. Zároveň pripravujeme vytvorenie systému hodnotenia…

Aktuality

Katalóg našich produktov
Vyberte si z nášho e-shopu dary, ktoré sú nápadité a naozaj potešia. Pomocou našich materiálov spoznáte mnohé druhy rastlín a…

Objednať program pre materské alebo základné školy

Milí pedagógovia, v objednávkovom formulári si môžete objednať Vami vybraný program environmentálneho vzdelávania.
Objednaj program

Vzdelávanie

Programy pre školy
Objednať program pre materské alebo základné škol
Viac info
Pre učiteľov
Pre učiteľov ponúkame rôzne semináre zamerané na zážitkové a bádateľské vyučovanie
Viac info
Publikácie
Metodické materiály, príručky pre pedagógov a pedagogičky
Viac info
Pre verejnosť
Obľúbené publikácie Inštitútu DAPHNE
Viac info
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

apartmentbookuserscartbullhorncrossmenu