E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Bezplatná ekovýchova pre verejnosť na Kamzíku. Vždy prvú nedeľu v mesiaci.

5 januára, 2024

Aj v roku 2024 Vás pozývame objavovať, bádať, tvoriť, diskutovať a spoznávať svet z nového uhla pohľadu spolu s DAPHNE.

11x v roku 2024, od januára do novembra 2024, vždy prvú nedeľu v mesiaci, v čase od 10.00-17.00. budeme realizovať ekovýchovný program a aktivity na Kamzíku, ktoré si aj vďaka nadácii VÚB budú môcť vyskúšať rodiny s deťmi, ako aj široká verejnosť bezplatne.

7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7. ,4.8., 1.9., 6.10., 3.11., v čase od 10.00 do 17.00. vás budú čakať naši lektori ekovýchovy. Vyskúšajte si aktivity podľa počasia v interiéri Centra alebo vonku v arboréte.

Čo vás čaká?

7. január / Téma: Spí príroda v zime?
Ako to vyzerá v zimnej prírode? Čo znamená zima pre prírodu? Prečo niektoré živočíchy cez zimu nevidíme (odlietajú alebo upadajú do zimného spánku)? Ktoré sú to? Dozvieme sa, ako sa prispôsobili a ako im môžeme pomôcť, keď je to nevyhnutné?

4. február / Téma: Mokrade
Čo je to mokraď? Máme mokrade aj v okolitom lesoparku? Aká je ich funkcia v prírode? Dodnes sa v súvislosti s mokraďami stretávame s viacerými skreslenými predstavami – mýtmi. Prostredníctvom ich vysvetlenia, názorných modelov a pomôcok sa pokúsime priblížiť mokrade, ich význam, ohrozenie a dôležitosť ich ochrany.

3. marec / Téma: Voda
Spoločne sa pozrieme na význam lesných prameňov a studničiek a nahliadneme do tajuplného sveta ich obyvateľov. Svoje poznávanie spestríme aj pozorovaním meteorologických javov v prepojení na pranostiky, či základnými meraniami teploty, tlaku vzduchu a iných.

7. apríl / Téma: Vtáctvo
Lesopark je domovom rôznych druhov spevavcov, dravcov či sov. Aj keď ich práve nevidíme, môžeme ich spoznať podľa spevu, či rôznych pobytových znakov ako sú hniezda, pierka či vývržky. Spomenieme si niektoré mýty a zaostríme na prispôsobenia tvarom zobáka či nohy.

5. máj / Téma: Biodiverzita
Prečo je rozmanitosť druhov v prírode dôležitá? Popri význame našim pôvodných druhov rastlín a živočíchov spoznáme aj nepôvodné/invázne druhy, ktoré sa do našej prírody dostali rôznymi cestami náhodne či zámerne.

2.6. jún / Téma: Rieky, Dunaj
Odhalíme zaujímavosti rieky Dunaj, ktorej ľavostranný prítok - riečka Vydrica - preteká veľkou časťou lesoparku. Vydrica a jej okolie poskytuje ideálne prostredie pre viaceré vzácne druhy bezstavovcov, obojživelníkov, či plazov. Nájdeme niektoré aj v bezprostrednej blízkosti?

7. júl / Téma: Stromy
Život každého stromu začína a končí v pôde. Spoznajme typické stromy v lesoparku prostredníctvom ich semien, plodov, kôry, listov, či púčikov - paleta možností je naozaj pestrá. Výskumnou úlohou bude nájdenie najstaršieho stromu v arboréte, odhad veku stromu podľa letokruhov, či určenie výšky stromov.

4. august / Téma: Opeľovače
Medzi opeľovače patrí obrovské množstvo druhov hmyzu - osy, muchy, včely, motýle aj chrobáky. Spoznajme základné druhy, ich stratégie prežitia a pomôžme im praktickými aktivitami prekonať výzvy, ktorým čelia. Pozorovať ich môžeme aj citlivým odchytom pomocou entomologickej sieťky a nádobky s lupou.

1. september / Téma: Plody a úroda/jedlé rastliny
Je pre nás dôležitá len úroda na poliach a v záhrade alebo poskytuje cenné plody aj okolitá lúka a les? Spoznajme a ochutnajme najtypickejšie jedlé rastliny a niektoré chutné recepty z nich.

6. október / Téma: Ochrana prírody/ Pobytové znaky zvierat
Aké chránené územia poznáme a ktoré z nich nájdeme v okolí? Ako zistíme, či tu aktuálne žije vydra alebo ďateľ, keď ich nevidíme? Vyrobíme si sadrové odliatky stôp niektorých živočíchov a vyberieme sa hľadať ich aj priamo v okolí…

3. november / Téma: Recyklácia, upcyklácia, “odpad” v prírode
Dozvieme sa, prečo je dôležité triediť a ako môžeme vdýchnuť nový život starým veciam. Vyrobíme si vlastný recyklovaný papier a možno objavíme aj veľa iných spôsobov, ako predísť vzniku odpadu…

Pre rodiny s deťmi rôzneho veku a záujmov, ktoré rady bádajú a tvoria,sme pripravili:

🌳 rôzne druhy puzzle /listy a plody stromov, stopy zvierat, stavba tela a vývin hmyzu, potravový reťazec/,
🌳 ukážky a poznávanie prírodnín,
🌳 rozmanité určovacie kľúče /byliny, dreviny, lesné bezstavovce a iné/,
🌳 spoznávanie pobytových znakov živočíchov
🌳 pozorovanie prírodnín rôznymi typmi mikroskopov a lúp,
🌳 a iné.

Tešíme sa na vás.

Aktivity si vďaka nadáciu VÚB, môžu vyskúšať deti aj rodičia bezplatne. 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu