E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Hľadaj 2 rovnaké - les

6,00 

87 in stock

Popis produktu

Spoločenské hry pomáhajú prežiť príjemné chvíle v kruhu tých, ktorých máme radi. Cieľom hry je hravým spôsobom spoznať lesné druhy rastlín a živočíchov, ktoré majú prirodzený areál výskytu na Slovensku. Veríme, že hra bude pre vás jedinečná a zábavná.

V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov lesných druhov rastlín a živočíchov.
Hra obsahuje výber najbežnejších druhov húb, drevín, hmyzu, obojživelníkov/plazov, vtákov a cicavcov, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch.

Je určená pre 2 – 4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami.

Hru môžete využiť nielen doma, ale aj v škole. Je pripravená pre:

  • žiakov 5. ročníka (téma: Spoločenstvá organizmov – Lesné spoločenstvo),
  • pre žiakov 4. ročníka (Prírodné spoločenstvá),
  • žiakov 6. ročníka (Živé organizmy a ich stavba – Vonkajšia stavba rastlín).

Hru je možné využiť ako učebnú pomôcku pri expozícii nového učiva, ale aj ako opakovaciu aktivitu:

  • Obrázky môžete využiť na spoznávanie lesných druhov.
  • Hra „Nájdi druh“ – učiteľ rozmiestni kartičky na podlahu. Žiakom povie nahlas zadanie (nájdite na kartičkách kunu lesnú a pod.). Žiaci hľadajú správnu kartičku.
  • Hranie hry je ideálne na zapamätanie si/preopakovanie lesných druhov.
  • Učiteľ/ka ukáže kartičky žiakom, pýta sa na názvy druhov a kladie žiakom otázky. Ďalšou možnosťou je nechať žiakov, aby si druhy opakovali sami medzi sebou.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu