E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Živočíchy v mokradi - 3pexeso

7,00 

3pexeso vám priblíži 16 rôznych živočíchov žijúcich v mokradiach v okolí nížinných riek.

Prostredníctvom 3pexesa hravou formou spoznáte život komára piskľavého, ohniváčika veľkého, vážky tmavej, korčuliarky obyčajnej, vodniaka vysokého, raka riečneho, hrebenačky vysokej, mloka dunajského, rosničky zelenej, skokana zeleného, užovky obojkovej, korytnačky močiarnej, rybárika riečneho a bociana bieleho.

Úlohou je správne priradiť živočícha k jeho potrave a k prírodnému prostrediu, v ktorom žije.

89 in stock

Popis produktu

Prostredníctvom tohto špeciálneho pexesa vám priblížime 16 rôznych živočíchov žijúcich v mokradiach v okolí nížinných riek.

Nížinné rieky historicky tiekli pomaly rozľahlou krajinou v širokých meandroch. Často menili koryto, pričom zanechávali v okolí mŕtve ramená a terénne zníženiny plné života. V súčasnosti sú ich toky ohraničené povodňovými hrádzami, v hraniciach ktorých sa stále prejavuje riečna dynamika a v čase vysokých vodných hladín sú tu záplavy, ktoré sú jedinečným prírodným fenoménom.

Nachádzajú sa tu solitérne majestátne dreviny, ktoré lemujú rozsiahle lúky a mŕtve ramená, lužné lesy a rieky ako také. Je tu pestrá kvetena, bohaté zastúpenie živočíšnych druhov a príjemné rekreačné prostredie. Tieto mokrade sú schopné zachytávať záplavové vlny a spomaľujú odtok vody. Zachytená voda sa následne pomaly uvoľňuje. Je fascinujúce pozorovať pulzovanie rieky v rôznych ročných obdobiach. Dunaj, Morava, Ipeľ, Latorica, Tisa sú príkladom takýchto riek. Prajeme vám veľa radosti pri objavovaní ich prírodných krás.

Aktivita rozvíja u hráčov schopnosť argumentácie a komunikácie prostredníctvom diskusie o potrave a prostredí, v ktorom daný druh žije.

Pravidlá tohto trojzložkového pexesa sú jednoduché – vašou úlohou je správne priradiť živočícha k jeho potrave a k prírodnému prostrediu (biotopu), v ktorom žije. Každý hráč (hrajú minimálne dvaja) otáča vždy 3 kartičky pexesa v jednom ťahu, pričom musí naraz odkryť kartičku s obrázkom druhu + jeho potravou + jeho biotopom. Vtedy je sada 3 kartičiek k jednému druhu jeho. Vyhráva hráč, ktorý získa najviac sád. Okrem precvičenia pamäti sa tak zároveň hravou formou zoznámite aj s niektorými druhmi živočíchov a veríme, že vás to podnieti aj k návšteve mokradí a objavovaniu ich prírodného bohatstva.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu