E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Nominácia "LIFE AWARDS 2019"

6 marca, 2019

Delíme sa o radostnú správu! Náš projekt „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku“ bol nominovaný na cenu „LIFE Awards 2019“. Viac o nominovaných projektoch sa dozviete tu. Tiež môžete určiť svojho favorita v hlasovaní „LIFE Citizen’s Prize“.

Územia slanísk a piesočných dún sú predmetom záujmu a ochrany i preto, že sa v rámci EÚ nachádzajú len v Panónskej oblasti a v nej len na južnom Slovensku. Tieto biotopy boli v nepriaznivom stave, mnohé na pokraji vyhynutia. V rámci projektu sme preskúmali ekologické fungovanie týchto systémov v krajine, vypracovali programy starostlivosti o tieto územia s dôrazom na spoluprácu s vlastníkmi území a miestnymi obyvateľmi. Na územiach sme obnovili pastvu oviec a hovädzieho dobytka, ktorá priaznivo prispieva k udržiavaniu ich prirodzených podmienok. Vďaka projektu sme zároveň počas monitorovacích prác zozbierali jedinečnú bohatú bázu dát o týchto vzácnych biotopoch. Dáta poslúžia pri ďalšom pozorovaní vývoja vzácnych slanísk a piesočných dún a nastavovaní účinných opatrení na ich udržanie. Viac o našich aktivitách a výsledkoch v tomto projekte si môžete prečítať tu.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu