Delíme sa o radostnú správu! Náš projekt „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku“ bol nominovaný na cenu „LIFE Awards 2019“. Viac o nominovaných projektoch sa dozviete tu. Tiež môžete určiť svojho favorita v hlasovaní „LIFE Citizen’s Prize“.

Územia slanísk a piesočných dún sú predmetom záujmu a ochrany i preto, že sa v rámci EÚ nachádzajú len v Panónskej oblasti a v nej len na južnom Slovensku. Tieto biotopy boli v nepriaznivom stave, mnohé na pokraji vyhynutia. V rámci projektu sme preskúmali ekologické fungovanie týchto systémov v krajine, vypracovali programy starostlivosti o tieto územia s dôrazom na spoluprácu s vlastníkmi území a miestnymi obyvateľmi. Na územiach sme obnovili pastvu oviec a hovädzieho dobytka, ktorá priaznivo prispieva k udržiavaniu ich prirodzených podmienok. Vďaka projektu sme zároveň počas monitorovacích prác zozbierali jedinečnú bohatú bázu dát o týchto vzácnych biotopoch. Dáta poslúžia pri ďalšom pozorovaní vývoja vzácnych slanísk a piesočných dún a nastavovaní účinných opatrení na ich udržanie. Viac o našich aktivitách a výsledkoch v tomto projekte si môžete prečítať tu.

Written by Jan Ranostaj