E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

POZVÁNKY NA KONFERENCIE A ŠKOLENIA K PROJEKTU „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“.

21 marca, 2024

POZVÁNKA NA ZÁVEREČNÚ KONFERENCIU 11.4.2024 V POPRADE

Pozývame vás bližšie spoznať jedinečné mokraďové biotopy, rašeliniská, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane klímy. Predstavíme vám prípravu a realizáciu obnovných plánovpre 12 projektových lokalít, výskumné aktivity Nórskeho partnera, obnovu a spôsobhospodárenia v mokraďových lesoch a odprezentujeme vzdelávacie aktivity projektu. Na záver sa vyberieme do terénu „naživo“ spoznať rašelinisko Spišskoteplické slatiny. Viac info..

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE 12.4. 2024 V POPRADE
Rašeliniská - bilaterálne školenia o monitorovacích metódach a vyhodnocovaní údajov a o kalkulácii segregácie uhlíka a vplyve na ekosystémové služby

Pozývame vás na školenie o monitorovacích metódach a vyhodnocovaní údajov rašelinísk. Terénna obhliadka projektovej lokality Spišskoteplické slatiny - úvodné školenie o monitorovacích metódach sa uskutoční 11. apríla 2024 v čase od 15:00 do 17:00 na rašelinisku Spišskoteplické slatiny.

Pre koho je školenie určené? zamestnancom ŠOP SR, Prírodovedeckej fakulty, pracovníkom prírodovedných múzeí, univerzity a ich študentom, akademickým pracoviskám

POZVÁNKA NA KONFERENCIU PRE ŠTÁTNYCH A NEŠTÁTNYCH LESNÝCH HOSPODÁROV 12.4.2024 v POPRADE

Pozývame vás bližšie spoznať jedinečné mokraďové biotopy, rašeliniská, ktoré hrajú kľúčovú úlohu pri ochrane klímy. Predstavíme vám prípravu a realizáciu obnovných plánov pre 12 projektových lokalít, výskumné aktivity Nórskeho partnera, obnovu a spôsob hospodárenia v mokraďových lesoch. Vyberieme sa do terénu „naživo“ spoznať rašelinisko Makoviská.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu