E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Program GLOBE sa na Slovensku osvedčil

25 júna, 2021

Tlačová správa

Medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, známy pod názvom GLOBE, ukončil na Slovensku pilotný ročník. Vo svete je do neho zapojených 125 krajín, u nás funguje od októbra 2020. Na Slovensku sa, napriek pandemickej situácii, do GLOBE zapojilo až 54 učiteľov z 23 inštitúcií - tisícka žiakov sa vzdeláva modernou metódou. Získané údaje žiaci zadávajú priamo do databázy NASA. Vďaka grantovej podpore bolo takéto učenie sa umožnené aj žiakom zo znevýhodneného prostredia.

„Školy, ktoré sa do programu zapojili, prešli tréningom a dostali metodické materiály a rôzne pomôcky na meranie kvality životného prostredia. Učitelia si osvojili metódy učenia vonku a bádateľsky orientovaného vyučovania aj počas dištančného vzdelávania a získali praktické tipy pre každodenné aktivity s deťmi. V rámci vyučovania napríklad učitelia so žiakmi skúmajú púčiky, merajú dĺžku listov a výšku stromov. Vnárajú sa však aj do tajov kolobehu uhlíka, sledujú kvalitu vody alebo určujú  druhy oblakov. Zavedením inovatívnych metód výučby sa aj žiaci z rómskych komunít s chuťou púšťajú do bádania, objavujú krásy prírody vôkol seba a aj vlastné schopnosti a znalosti,“ hovorí Martina Brinzíková Badidová z Inštitútu DAPHNE.

„Meranie púčikov, pestovanie priesad, úprava záhonov, fotografovanie meniacej sa prírody či výroba exteriérovej učebne z drevených paliet – to je len malá ukážka toho, čo sa nám podarilo v tomto školskom roku,“  zhodnotila učiteľka Monika Podolinská zo zapojenej Základnej školy v Muránskej Dlhej Lúke. Pravidelné vyučovanie vonku prináša deťom aj učiteľom nové možnosti vzájomnej komunikácie, motivácie a tímovej práce. Zároveň si budujú vzťah k prostrediu, ktoré ich obklopuje. Spoločne so spoznávaním a sledovaním prírodných cyklov, ich zachytením v podobe meraní či výtvarnej tvorby si žiaci zvyšujú svoju prírodovednú gramotnosť a získavajú prepojenie na krajinu, v ktorej žijú.

Pri bádaní sprevádzajú naše školy okrem Inštitútu DAPHNE aj vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či Univerzita Mateja Bela. Na záver školského roka sa uskutočnila aj žiacka konferencia v online forme, na ktorej mali školy možnosť prezentovať svoje bádateľské zistenia a konzultovať ich s vedcami. GLOBE podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR, jeho spusteniu na Slovensku predchádzal podpis Memoranda o spolupráci medzi ministerstvom a NASA. Fungovanie programu GLOBE aktuálne finančne podporuje veľvyslanectvo USA na Slovensku, Nadácia SPP, Nadácia Slovenskej sporiteľne a Vyšehradský fond. Bez ich pomoci by program na Slovensku nemohol fungovať. Nové školy môžu do programu pristúpiť v školskom roku 2021/22.

Doplňujúce informácie:

  • GLOBE využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V tomto školskom roku sme zo šiestich tém priniesli pre učiteľov prvé tri. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode - napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov alebo  farbenie listov. Školám sme na výskum poskytli rôzne potrebné pomôcky a materiály.
  • Viac informácií o program GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) nájdete na slovenskej stránke www.globeslovakia.sk alebo na hlavnej stránke programu www.globe.gov .
  • 7 dôvodov, prečo sa do programu zapojiť, nájdete TU. Zoznam zapojených škôl nájdete TU.
  • V rámci fenológie slovenskí žiaci  na jeseň skúmali postupné zmeny sfarbenia listov a ich čas opadu, na jar pučanie stromov. Zaujímavé sú následné porovnania získaných dát s inými krajinami alebo s predchádzajúcimi rokmi, ktoré môžu poukazovať na klimatické výkyvy teploty.
  • Pomocou aplikácie GLOBE Observer sa môže do zadávania údajov zapojiť aj verejnosť.
  • Nové školy môžu do programu pristúpiť v školskom roku 2021/22, záujem je potrebné nahlásiť TU.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu