E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

KOOPERÁCIE V OBLASTI VZDELÁVANIA V POHRANIČNOM REGIÓNE SK-AT_BILINGVÁLNE

  • Trvanie projektu: 1. novembra 2020-31. decembra 2022
  • Kód projektu: BIG_ling SK-AT
  • Financovanie: Projekt je podporovaný v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)

Informácie o projekte

Neustále rastúci región s hlavnými mestami Bratislavou a Viedňou predstavuje dynamický hospodársky priestor s rôznorodými možnosťami zamestnanosti. Tento región má mestský charakter na jednej strane, na druhej strane je tvorený bohatými (chránenými) krajinnými oblasťami. Jazyková a kultúrna rozmanitosť, ktorou sa tento región vyznačuje, predstavuje dôležitý, okrem iného aj pre pracovný trh, relevantný faktor, ovplyvňujúci rozvoj, konkurencieschopnosť a atraktivitu tohto špecifického životného priestoru. Jazykové a kultúrne znalosti sú rozhodujúce pre zamestnanosť budúcich mladých dospelých ľudí. Súčasne sú v oboch krajinách pre sektor vzdelávania prioritou kompetencie v oblasti prírodných vied, techniky a digitalizácie.

Z tohto dôvodu sme sa v projekte zamerali na získavanie jazykových znalostí (jazykov suseda/viacjazyčnosti), rozšírené o ponuku aktivít zameraných na objavovanie a využívanie pohybových činností v učebných procesoch zacielených na digitálnu oblasť, oblasť prírodných vied a techniky. Ďalším inovatívnym prínosom je využitie regionálnych potenciálov (napr. chránených krajinných území, podnikov), ktoré budú v rámci projektu predstavené ako miesta výučby a zapojené do každodennej pedagogickej praxe ako zdroj nových vedomostí a znalostí. Na zabezpečenie úspešnej implementácie inovatívnych vzdelávacích prístupov k bilingvalite v jednotlivých vzdelávacích inštitúciách, sa v rámci kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne vypracuje trvalo udržateľný koncept bilingválneho vzdelávania.

Výstupy projektu

Pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom  cezhraničnom regióne Vybrali sme pre vás 12 lokalít na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sa oplatí bližšie spoznať z rôznych pohľadov. Ak by ste mali chuť dozvedieť sa viac a zapojiť sa do pestrých (nielen) bádateľských aktivít, navštívte našu e-mapu: www.daphne.sk/map   Príručka" Spoznávame prírodu bádaním/Forschungsbasierter Naturwissenschaftsunterricht" sa zameriava na bádateľsky orientované vzdelávanie.   V príručke približujeme učiteľkám a učiteľom základy bádateľského vzdelávania, vysvetľujeme, z akých krokov bádanie pozostáva a ako by mohli bádateľské hodiny prebiehať. Jedným zo základných pilierov v bádaní je aj spolupráca v skupine, ktorá so sebou často prináša mnoho otázok. Aj preto sme jej venovali osobitnú kapitolu, rovnako ako aj príkladom pre hodnotenie žiačok a žiakov. Za veľmi dôležité považujeme venovať sa aj spôsobom rešpektujúcej komunikácie tak, aby sme bádali v príjemnej atmosfére, predchádzali zbytočným konfliktom a prípadné nezhody riešili vhodným spôsobom. V príručke nájdete aj námety na bádateľské aktivity na školách a bádateľské listy. Slovenská verzia, nemecká verzia.   Webová stránka projektu, kde nájdete výstupy od partnerov projektu: https://bigling.eu/    
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu