Pozoruhodné miesta pre výlety v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne

Trasy v prírode s aktivitami:

Interaktívna mapa sa zameriava na pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom  cezhraničnom regióne. 
Vybrali sme pre vás 12 lokalít na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sa oplatí bližšie spoznať z rôznych pohľadov.

V mape nájdete:

  •  Stručné informácie o lokalite - prečo by ste ju mali rozhodne navštíviť.
  • Trasu, ktorú stojí za to si pozrieť - odkaz je interaktívny - t.j. ukazuje vám, kde práve stojíte.
  •  Zastávky na trase ponúkajú zaujímavosti o okolí a nápady na aktivity, vďaka ktorým územie lepšie spoznáte.
  •  Krátke videá, ktoré vám lokalitu priblížia za pár minút.
  • Pracovné listy nájdete uvedené nielen pri zastávkach, ale aj v jednom balíku pri lokalite, čo vám umožní vytlačiť si ich vopred a pripraviť sa na expedíciu. Zapojte sa do pestrých (nielen) bádateľských aktivít, ktoré sme pre vás pripravili!

Všetky pracovné listy k lokalitám

Vybrali sme pre vás 12 lokalít na Slovensku a v Rakúsku

Lokality Slovensko
Lokality Rakusko

Lakšárske piesky a mokrade

Lakšárska Nová Ves

Okolie Lakšárskej Novej Vsi patrí medzi najvýznamnejšie lokality s výskytom kyslých viatych pieskov na Slovensku.

Borovicové, zmiešané listnato-borovicové a podmáčané jelšové tu vytvárajú hubársky raj a ponúkajú príjemné prechádzky a cyklotúry.

Prírodným šperkom sú dve územia európskeho významu, Červený rybník a Zelienka, s výskytom mokradí.

Smolenický kras

Smolenice

Ukrýva dva prírodné šperky - jedinú sprístupnenú jaskyňu západného Slovenska – jaskyňu Driny a jediný (občasný) vodopád v Malých Karpatoch - Hlbočiansky vodopád.

Hradisko Molpír na východnom výbežku Malých Karpát nad obcou Smolenice patrí k najvýznamnejším náleziskám staršej doby železnej (halštatskej) v strednej Európe a k najstarším slovanským hradiskám na Slovensku. Je našou národnou kultúrnou pamiatkou.

V blízkosti sa vypína krásny Smolenický zámok s nádherným parkom a rybníkom.

Bratislavský lesopark

Bratislava - Nové Mesto

Dolná časť lokality je známa podhorskou riečkou Vydrica s nádhernými prírodnými zákutiami, zachovaným mlynom a Partizánskou lúkou. Hornú časť v okolí Kamzíka symbolizuje televízna veža, okolitý areál Cvičnej lúky ako aj sedačková lanovka.

V každom ročnom období poskytuje príjemný oddych pod korunami majestátnych stromov.

Lesopark patrí medzi jedno z najobľúbenejších miest rekreácie v mestskom prostredí hlavného mesta Bratislavy.

Ostrovné lúčky

Bratislava - Čunovo

Predstavujú jedinečnú ukážku nádhernej prírody, dávnej histórie a bohatej kultúry v blízkosti hlavného mesta Bratislavy.

Pestrú mozaiku vytvárajú lužné lesy, lesostepi a vodné spoločenstvá v kontraste s krajinou intenzívne využívanou človekom.

Pozorovať tu môžeme majestátne dreviny, neúnavné bobry, rozmanité lúky s orchideami a množstvo opeľovačov.

Devínske jazero

Vysoká pri Morave, Stupava, Borinka, Bystrická hora, Mást III, Vačková

Počas záplav sa na Devínskom jazere vytvára tzv. fenomén riečneho jazera s výskytom najväčšieho komplexu zaplavovaných lúk v strednej Európe.

Patrí medzi územia, v ktorom sa prejavuje prirodzená riečna dynamika rieky Morava s rozlohou 1269 ha.

Pozorovať tu môžeme rozsiahle zaplavované lúky, lužné lesy a tzv. mŕtve ramená, ktoré sú zvyškom pôvodného toku rieky.

Devínska Kobyla

Bratislava - Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Devín

Lokalita je známa pre prítomnosť početnej teplomilnej fauny a flóry, s bohatým výskytom orchideí. Z hľadiska druhovej pestrosti patrí k najvýznamnejším územiam na Slovensku

Pred 14 – 16 miliónmi rokov sa na Devínskej Kobyle nachádzalo skalnaté vápencové pobrežie teplého Bádenského mora. Sandberg je svetovo známa paleontologická lokalita s unikátnym výskytom neogénnych skamenelín. Dosiaľ sa tu našlo viac ako 350 druhov fosílnych organizmov.

Devínska Kobyla vytvára spolu s Hainburskými vrchmi v Rakúsku najzápadnejší výbežok karpatského oblúka, ktorý je považovaný za klenotnicu rozmanitosti geologických javov.

 

Lainzer Tiergarten

Viedeň, Dolné Rakúsko

Lokalita je známa impozantným „zámkom snov“ Hermesvilla, ktorý bol postavený v roku 1886 pre rakúsku cisárovnú „Sissi“ - Alžbetu Bavorskú.

Súčasťou je aj prírodná lesná rezervácia Johannser Kogel ponechaná na tzv. „samovývoj“ – teda bez zásahu človeka.

Hodnota územia spočíva vo vysokej biodiverzite - množstve ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a vysokom podiele stojaceho a ležiaceho mŕtveho dreva.

Neusiedlersee

Burgenland

Plytké slabo slané jazero s maximálnou hĺbkou 2 metre je zvyškom oceánu Tethys, nachádza sa v Rakúsku a Maďarsku. Neusiedlersee je s rozlohou cca 315 km2 najväčšie stepné jazero v Európe.

Centrum Národného parku Neusiedler See – Seewinkel v Illmitz ponúka pútavú prírodovednú výstavu a neďaleká pozorovateľňa vtáctva je ideálna pre birdwatching (pozorovanie vtáctva).

Lange Lacke je najväčším z viac ako 40 slaných jazier v národnom parku a vtáčím rajom európskeho významu.

Eckartsau

Dolné Rakúsko

Barokový komplex zámku a historického anglického parku sa prepája s lužnou krajinou. Písali sa v ňom posledné dni dejín Rakúska-Uhorska, zámok bol rezidenciou cisára Karola I. a jeho manželky Zity v rokoch 1918 až 1919.

Na prízemí zámku sa nachádza stála prírodovedná interaktívna expozícia Národného parku Donau-Auen.

V dunajskom ramene Fadenbach môžeme pozorovať korytnačky močiarne či volavky popolavé, v Eckartsauer Bad našla útočisko vzácna ryba blatniak tmavý.

Lužný les v Schönau

Dolné Rakúsko

Nájdeme tu sprietočnené bočné ramená Dunaja a preto je lužný les Schönauer Au-Wald jednou z najdynamickejších oblastí národného parku Donau-Auen.

Silný prúd Dunaja prináša štrk, z ktorého vznikajú štrkové ostrovy. Sú domovom pre mnohé druhy živočíchov - ako sú kulík, či kalužiačik, strmé brehy zas pre rybárika a bobry.

Na malom území sa vyskytuje hustý lužný les, dunajské ramená, malé mokrade, štrkové ostrovy aj prírodné kúpalisko.

Vrch Braunsberg

Dolné Rakúsko

Zo strany Hainburgu nás zaujme pohľad na majestátne vápencové skaly a od Dunaja výhľad na rozsiahle lesy. Z vrchu uvidíme nádhernú panorámu Dunaja a jeho zaplavovaného územia, pohoria Hainburské vrchy a Slovenska.

Na vrcholovej plošine Braunsbergu je zrekonštruovaná časť palisády a strážnej veže z keltského osídlenia, ktoré pred viac ako 2 000 rokmi vybudoval keltský kmeň Bójov.

Na 30 metrov vysokom skalnom brale nad Dunajom je zrúcanina hradu Röthelstein.

Moravské luhy pri Marcheggu

Dolné Rakúsko

Lokalita je známa výskytom najväčšej kolónie bocianov hniezdiacich na stromoch v strednej Európe.

Patrí medzi územia, v ktorom sa prejavuje prirodzená riečna dynamika

Pozorovať tu môžeme lužné lesy, trstinové porasty, zaplavované lúky, stopy bobrej činnosti a ozajstnou zaujímavosťou sú čriedy divo sa pasúcich koníkov.