E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom slovensku

  • Trvanie projektu: 1. septembra 2011-30. júla 2017
  • Financovanie: LIFE+ Nature and Biodiversity

Informácie o projekte

Projekt LIFE+ prispel k ochrane prioritných biotopov a posilneniu sústavy Natura 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany endemických panónskych slanomilných a pieskomilných biotopov európskeho významu, a to realizáciou obnovného manažmentu a zlepšením a udržaním ich priaznivého stavu. Informovaním verejnosti o význame týchto jedinečných biotopov sa zlepšili šance na ich prežitie v dlhodobom horizonte. Cieľom bolo predovšetkým zabezpečenie dlhodobej ochrany týchto jedinečných biotopov, preto projekt zahŕňal dôležitý komponent spolupráce s obcami, v ktorých okolí sa tieto vzácne biotopy nachádzajú a predstavenie ich významu verejnosti.

Viac informácií nájdete na http://www.perlypodunajska.sk

 

Projektové územie

Projekt bol realizovaný v 15 územiach európskeho významu (11 slaniskových lokalít a 4 lokality s výskytom viatych pieskov), ktoré sa nachádzajú v okresoch Nové Zámky, Komárno a Šaľa.

Územia vyhlásené na ochranu slanísk

Územia vyhlásené na ochranu viatych pieskov sú:

Záverečná správa o projekte

Partneri projektu

Prijímateľom projektu bol DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Projekt sme realizovali v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) a Štátnou ochranou prírody SR.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cloud-downloadcartcrossmenu