E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy

10 novembra, 2020

Vďaka projektu "Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy" prispejeme k lepšiemu a dlhodobému informovaniu o hodnote jedinečnej lokality územia európskeho významu  a NPR Devínska Kobyla.

Popri praktickej ochrane územia vo forme manažmentových prác či monitoringu biotopov, už roky propagujeme výnimočnosť Devínskej Kobyly prostredníctvom exkurzií pre školy a verejnosť. Zároveň sme tu osadili náučné prvky a vydali viaceré informačné a vzdelávacie materiály, ktoré sú atraktívne po obsahovej aj grafickej stránke a záujem o ne zo strany verejnosti (domáci aj zahraniční návštevníci) je stále vysoký.  Aj preto sme sa rozhodli o dotlač a anglickú verziu obľúbených obrázkových materiálov, akými je Leporelo na spoznávanie rastlín Devínskej Kobyly a obojstranný identifikačný kruh Stavovce/Bezstavovce Devínskej Kobyly. Oba typy materiálov budú určené pre účastníkov našich exkurzií a programov v území.

Vďaka finančnej podpore projektu obnovíme aj 5 malých tabuliek paleo-náučného chodníka reprezentujúcich vybrané skameneliny a 1 veľkú tabuľu Stopy dávnej minulosti. Tabule sú umiestnené v blízkosti Sandbergu, sú v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii a nahradia v súčasnosti už nečitateľné tabuľky.

Dúfame, že nové tabule pomôžu zvyšovať povedomie všetkým návštevníkom tohto unikátneho územia ešte počas niekoľkých rokov.

Projekt prebieha od 15. októbra 2020 do 30. novembra 2020 a je financovaný Environmentálnym fondom z Programu ochrany prírody 2020.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu