10 novembra, 2020 Články Nekomentované

Vďaka projektu “Spoznávajte s nami prírodný klenot Bratislavy” prispejeme k lepšiemu a dlhodobému informovaniu o hodnote jedinečnej lokality územia európskeho významu  a NPR Devínska Kobyla.

Popri praktickej ochrane územia vo forme manažmentových prác či monitoringu biotopov, už roky propagujeme výnimočnosť Devínskej Kobyly prostredníctvom exkurzií pre školy a verejnosť. Zároveň sme tu osadili náučné prvky a vydali viaceré informačné a vzdelávacie materiály, ktoré sú atraktívne po obsahovej aj grafickej stránke a záujem o ne zo strany verejnosti (domáci aj zahraniční návštevníci) je stále vysoký.  Aj preto sme sa rozhodli o dotlač a anglickú verziu obľúbených obrázkových materiálov, akými je Leporelo na spoznávanie rastlín Devínskej Kobyly a obojstranný identifikačný kruh Stavovce/Bezstavovce Devínskej Kobyly. Oba typy materiálov budú určené pre účastníkov našich exkurzií a programov v území.

Vďaka finančnej podpore projektu obnovíme aj 5 malých tabuliek paleo-náučného chodníka reprezentujúcich vybrané skameneliny a 1 veľkú tabuľu Stopy dávnej minulosti. Tabule sú umiestnené v blízkosti Sandbergu, sú v slovenskej aj anglickej jazykovej verzii a nahradia v súčasnosti už nečitateľné tabuľky.

Dúfame, že nové tabule pomôžu zvyšovať povedomie všetkým návštevníkom tohto unikátneho územia ešte počas niekoľkých rokov.

Projekt prebieha od 15. októbra 2020 do 30. novembra 2020 a je financovaný Environmentálnym fondom z Programu ochrany prírody 2020.

Written by Martina Brinzíková Badidová