14 decembra, 2020 Články Nekomentované

Staňte sa súčasťou tvorby nových vzdelávacích programov a exkurzií v Bratislave.

Vedeli ste o tom, že v Bratislave na Kamzíku vznikne nové Infocentrum? S Mestskými lesmi v Bratislave spolupracujeme na jeho vzniku.

Vďaka jedinečnému prírodnému zázemiu Malých Karpát pripravujeme programy, ktoré budú prebiehať najmä vonku, či už v areáli záhrady Infocentra alebo v okolitých lesoch. Cieľovou skupinou programov sú najmä deti materských a základných škôl. Je pre nás dôležité zahrnúť do programov také informácie, ktoré sú maximálne využiteľné a potrebné nielen vo vyučovacom procese, ale aj bežnom živote.

 

Ak ste pedagógovia, vyplňte tento krátky dotazník do 21.12.2020 (vrátane) a pomôžte nám nastaviť programy čo najviac na mieru pre VÁS a Vaše deti.

Zo zaslaných dotazníkov vylosujeme 3 výhercov z každého stupňa (MŠ, ZŠ – 1. a 2. stupeň) – teda spolu odošleme až 9 cien.

Dotazník pre pedagógov a pedagogičky materských škôl si otvorte TU.

Dotazník pre pedagógov a pedagogičky 1. stupňa základných škôl si otvorte TU.

Dotazník pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl/8-ročných gymnázií si otvorte TU.

 

Podporené z projektu “Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni”, realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria – akronym CITY NATURE”.

Written by Martina Brinzíková Badidová