E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Staňte sa súčasťou tvorby programov v Infocentre Kamzík

14 decembra, 2020

Staňte sa súčasťou tvorby nových vzdelávacích programov a exkurzií v Bratislave.

Vedeli ste o tom, že v Bratislave na Kamzíku vznikne nové Infocentrum? S Mestskými lesmi v Bratislave spolupracujeme na jeho vzniku.

Vďaka jedinečnému prírodnému zázemiu Malých Karpát pripravujeme programy, ktoré budú prebiehať najmä vonku, či už v areáli záhrady Infocentra alebo v okolitých lesoch. Cieľovou skupinou programov sú najmä deti materských a základných škôl. Je pre nás dôležité zahrnúť do programov také informácie, ktoré sú maximálne využiteľné a potrebné nielen vo vyučovacom procese, ale aj bežnom živote.

 

Ak ste pedagógovia, vyplňte tento krátky dotazník do 21.12.2020 (vrátane) a pomôžte nám nastaviť programy čo najviac na mieru pre VÁS a Vaše deti.

Zo zaslaných dotazníkov vylosujeme 3 výhercov z každého stupňa (MŠ, ZŠ – 1. a 2. stupeň) – teda spolu odošleme až 9 cien.

Dotazník pre pedagógov a pedagogičky materských škôl si otvorte TU.

Dotazník pre pedagógov a pedagogičky 1. stupňa základných škôl si otvorte TU.

Dotazník pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl/8-ročných gymnázií si otvorte TU.

 

Podporené z projektu “Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni”, realizovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria – akronym CITY NATURE”.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu