10 septembra, 2021 Články Nekomentované

Tlačová správa

Netopiere patria medzi živočíchy, opradené mnohými mýtmi. Do vlasov sa však nezamotávajú a druhy žijúce u nás sa živia drobnými bezstavovcami, najmä hmyzom. Radíme ich medzi cicavce, ktoré ako jediné u nás dokážu lietať. Sú aktívne hlavne v noci a na orientáciu v priestore využívajú tzv. echolokáciu. Signály vydávajú ústami alebo nosom (podkováre), ľudské ucho väčšinu druhov nepočuje. Odrážajú sa v podobe ozvien, ktoré zachytia veľkými ušnicami a podľa toho vedia, kde sa korisť, či prekážka nachádza.

„V Mestských lesoch Bratislavy nachádzajú netopiere veľmi vhodné prostredie. Úkryty nájdeme v dutinách stromov a v lesných stavbách. Zachovalé lesy  a vodné plochy im poskytujú dostatok potravy. Z 28 druhov netopierov, ktoré žijú na Slovensku, sme v Mestských lesoch Bratislavy potvrdili výskyt 19 z nich. Územie je zároveň prístupné ľuďom, preto je ideálne na realizáciu ekovýchovných aktivít. Pre školy ponúkame aj program, zameraný na túto zaujímavú skupinu živočíchov. Pre verejnosť organizujeme každoročne aj exkurzie,“ hovorí Michal Noga, pracovník environmentálnej výchovy v Mestských lesoch v Bratislave.

„Ochrane netopierov sa venuje aj projekt CITYNATURE, realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Spoločne s Mestskými lesmi Bratislavy mapujeme výskyt netopierov a sledujeme, ako sa im v Bratislave darí. Pre monitoring netopierov využívame špeciálne detektory, ktoré zachytávajú ultrazvuky a premieňajú ich na zvuky počuteľné pre človeka. Na základe frekvencie a ďalších typických znakov určujeme druh.  V projekte zdieľame skúsenosti z realizácie ochranných opatrení pre divožijúce druhy živočíchov v mestách s odborníkmi z Viedne. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, v Rakúsku Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22),“ vysvetľuje Monika Chrenková z Inštitútu DAPHNE.

Written by Martina Brinzíková Badidová