E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Voda v krajine – bádajte spolu s DAPHNE na Európskej noci výskumníkov v Bratislave.

26 septembra, 2023

Dátum: 29. septembra 2023 / 10.00 - 15.45
Miesto: Loď BD Kriváň, pontón P-40 pod Starým mostom, Bratislava

Poďte s nami preskúmať Dunaj a mokrade. Pripravili sme si pre vás bádateľské aktivity, v rámci ktorých si môžete vyskúšať meranie rôznych parametrov a dozviete sa zaujímavé informácie.

Čo vás čaká?

Mokrade zohrali v histórii ľudstva významnú úlohu. Prvé civilizácie vznikali od nepamäti v okolí veľkých riek. Takou riekou bol aj Dunaj. Aká je dunajská voda a čo všetko z nej možno vyčítať nám prezradia hydrologické merania. Prostredníctvom modelov a hravých aktivít spoznáte aj špecifický typ mokrade - rašelinisko. Vedeli ste, že rašelina sa môže tvoriť tisícky rokov?

DUNAJ - spoznávanie cez (nielen) hydrologické merania:

1. Vlhkosť vzduchu: Budeme používať digitálny vlhkomer na meranie vlhkosti vzduchu.

2. Tlak vzduchu: S tlakomerom budeme merať tlak vzduchu.

3. Farba, zákal a zápach vody: Skúmame vodu z Dunaja a analyzujeme jej farbu, zákal a zápach.

4. pH dunajskej vody: Budeme merať pH dunajskej vody a analyzovať, ako ovplyvňuje život v rieke. Naše merania budeme porovnávať s výskytom známych druhov živočíchov v rieke.

5. Teplota vody a vzduchu: S teplomerom budeme porovnávať teplotu vody aj vzduchu a zistíme, či sa líšia teploty v rôznych hĺbkach vody.

6. Vodivosť: Pomocou konduktometra budeme skúmať množstvo rozpustených solí a minerálov vo vode. Tento parameter porovnáme napr. s limitom pre pitnú vodu.

7. Priehľadnosť: Z paluby lode zistíme pomocou trubice priehľadnosť vody. Aj tento základný ukazovateľ čistoty vody pomáha zistiť stav vodného ekosystému.

Každý účastník dostane záznamový hárok, kde si bude môcť poznačiť svoje merania a závery. Naši lektori budú k dispozícii na pomoc a zodpovedanie otázok, aby ste sa dozvedeli viac.

RAŠELINISKO – pohrajme sa s modelmi:

Rašeliniská patria k špecifickým typom mokradí, ktorých existencia je podmienená vysokou hladinou podzemnej vody. Pomocou plsteného modelu rašeliniska spoznajú aj najmenší návštevníci niektorých z jeho typických obyvateľov – našej pozornosti neujdú ani mäsožravé rastlinky ako tučnica či rosička. Dôsledky zmeny klímy nám poodhalí druhý - plastový model urbánnej krajiny s malým rašeliniskom.

Tento rok sa na Európskej noci výskumníkov v Bratislave pripravte na zážitok, ktorý vám prostredníctvom modelov a jednoduchých hydrologických a meteorologických meraní  predstaví dôležitosť čistých riek a zachovaných mokradí z inej perspektívy.

Tešíme sa na stretnutie s vami na Lodi Kriváň 29. septembra 2023 medzi 10.00-15.45 hodinou a na spoločné objavovanie tajomstiev Dunaja a rašelinísk.

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu