E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

VÝZVA „ZELENÁ SPRÁVA Z DUNAJSKÝCH LUHOV“

9 februára, 2022

Zapojte sa do výzvy na pomoc Dunajským luhom. Vytvorte tím, splňte všetky tri kroky výzvy a užite si dobrodružstvo v luhoch. Plagát k výzve si stiahnite TU.

1. Výzva je určená pre 5. až 9. ročníky základných škôl a 1. až 4. ročníky osemročných gymnázií z Bratislavského kraja.

2. Školy, ktoré sa rozhodnú zapojiť do výzvy, potvrdia svoju účasť najneskôr do 8.3.2022 registráciou TU. Registráciu sme na základe žiadostí učiteľov rozhodli predĺžiť (pôvodný termín bol do 25.2.2022).

3. Do výzvy sa môže zapojiť viacero tried z jednej školy. Za jeden súťažný tím bude považovaná jedna trieda. Do výzvy sa zapája celá trieda s učiteľom/učiteľkou.

4. Súťažiace triedy dostanú detailný materiál k plneniu výzvy.

5. Cieľom výzvy je vypracovanie nižšie uvedených krokov s čo najväčšou angažovanosťou, s preukázateľnými výsledkami z terénnej práce a  kreatívnymi riešeniami nasledovne:

 

Krok 1: Vedomostný kvíz „Spoznaj Dunajské luhy“

Trieda dostane kvíz na vypracovanie v tíme -  témy kvízových okruhov: výskyt typickej flóry a fauny Dunajských luhov, geografické vedomosti o lužných lesoch a možnostiach ochrany tohoto územia, a pod. Kvíz bude riešený metódou voľby odpovedí a,b,c s tým, že bude správna 1 možnosť.

 

Krok 2: Terénna aktivita „Pomôž Dunajským luhom“

Návšteva   lokality Dunajských luhov (v oblasti BSK). Úlohou triedy je práca v teréne s cieľom prispieť k ochrane prírody. K tomu dostanú tímy odporúčania na konkrétne aktivity, z ktorých si trieda vyberie jednu. Z tejto súťažnej časti je potrebné vyhotoviť fotografie z vykonaných prác.

 

Krok 3: Kreatívna aktivita „Napíš správu z Dunajských luhov“

Tímy vyberú  fotografie, ktoré zhotovili v Kroku 2 a pripravia kreatívnu prezentáciu o svojej terénnej aktivite. Výstupom bude mapa s príbehom, vytvorená v aplikácii Storymaps. Pri tvorbe StoryMaps bude tímom poskytnutá podpora vo forme jednoduchého inštruktážneho videa a poradenstvo.

 

Niečo navyše: Súčasťou vašej správy z Dunajských luhov môže byť aj zoznam 10 činností, ktorými sa v škole budete riadiť s cieľom osobne prispievať k ochrane životného prostredia, tzv. ZELENÉ DESATORO.

 

6. Kroky výzvy musia byť splnené podľa pokynov, ktoré triedy obdržia v samostatnom materiáli a publikované na platforme Storymaps. Link na vašu mapu s príbehom zašlite na email molnarova@daphne.sk najneskôr do 25.4.2022.

7. Výhry: zapojené triedy majú možnosť získať viaceré výhry:

1/ 1 x letný 5-dňový pobytový tábor pre celú triedu, sada materiálov DAPHNE pre školu.

2/ 2 x 1-dňový dobrodružný pobyt v prírode  - na území Dunajských luhov, sada materiálov DAPHNE pre školu.

8. VÝHRA 1 je hlavná výhra pre jednu triedu, ktorá vyšla pri všetkých zadaniach a súťažných úlohách ako víťaz. Výhrou je 5-dňový  letný EKO tábor pre celú triedu v Bratislave s ubytovaním, stravou a celodennými aktivitami. Program a podrobné informácie o letnom tábore budú oznámené víťaznej triede. Orientačný termín absolvovania pobytového tábora je v mesiaci júl.

9. VÝHRU 2 získavajú dve víťazné triedy s najkreatívnejším spracovaním mapy s príbehom. Obe triedy absolvujú 1-dňový výlet na území Dunajských luhov so zážitkovými aktivitami. Orientačný termín absolvovania výletu je v mesiaci máj. Presný termín bude oznámený víťaznej triede.

10. Vyhodnotenie súťaže bude verejne oznámené všetkým zapojeným školám formou emailu s tým, že výherným školám bude oznámený výsledok osobne s odovzdaním diplomov a ceny.

11. Vyhlasovateľom výzvy je Bratislavský samosprávny kraj a organizátorom  je DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie. Výzva je vyhlásená 11.2.2022.

Súťaž a ocenenia sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez projekt „Ecoregion SKHU“ (www.skhu.eu).

Úvodná fotografia: ramená v Čunove, Braňo Molnár

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu