E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

 • Trvanie projektu: 1. februára 2022-30. apríla 2024
 • Koordinujúci prijímateľ: Štátna ochrana prírody SR
 • Kód projektu: ACC04P02
 • Financovanie: Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-Klíma správcom ktorého je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na http://www.minzp.sk/eea/.

Informácie o projekte

Rašeliniská viažu uhlík efektívnejšie než lesy. Na Slovensku im uškodila ťažba rašeliny či odvodňovanie. V rámci projektu revitalizujeme 12 rašelinísk s cieľom obnoviť ich funkcie, hlavne schopnosť zadržiavať vodu, zachytávať uhlík a znižovať tak emisie CO2.

Degradáciu rašelinísk zastavíme realizáciou dobre cielených hydrologických obnovných opatrení a aplikáciou klimaticky zodpovedného manažmentu rašelinísk na ploche 352,18 ha. Výsledkom projektu bude zvýšenie hladiny podzemnej vody, zmiernenie jej poklesu v období sucha a obnovenie retenčnej schopnosti územia. Pomôže to aj vzácnym a ochráneným rastlinám a živočíchom.

Pilotné lokality sa použijú na demonštráciu osvedčených postupov manažmentu rašelinísk príslušným zainteresovaným stranám na miestnej a národnej úrovni. Na  základe testovania opatrení na projektových lokalitách budú pripravené usmernenia pre udržateľný manažment lesných rašelinísk a mokraďových lesov na národnej úrovni.

Cieľom projektu je aj zvýšiť povedomie verejnosti o význame rašelinísk v zmierňovaní dopadov zmeny klímy. Pripravíme súbor vzdelávacích aktivít, ktorý pomôže miestnym obyvateľom pochopiť vplyv globálneho otepľovania na miestne ekosystémy, povzbudí ich k zmenám v ich postojoch a správaní a pomôže im prispôsobiť sa trendom súvisiacim so zmenou klímy.

Projektové lokality:

 1. Spišskoteplické slatiny
  Prešovský kraj, okres Poprad, katastrálne územie Spišská Teplica, (26,42 ha)
 2. Tisovnica
  Žilinský kraj, okres Námestovo, katastrálne územie Oravská Polhora (11,62 ha)
 3. Trstinné lúky
  Prešovský kraj, katastrálne územie Spišská Belá (60,02 ha)
 4. Sivá Brada
  Prešovský kraj, katastrálne územie Spišské Podhradie, Okres Levoča (20,3 ha + 2,5 ha okrajovej zóny)
 5. Bariny
  Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Jalovec (18,7 ha)
 6. Krivý kút
  Prešovský kraj, katastrálne územie Spišská Belá (33,8 ha)
 7. Medzi bormi
  Žilinský kraj, okres Tvrdošín, katastrálne územie Zuberec, Habovka  (10,3 ha)
 8. Boserpalské mláky
  Košický kraj, Okres Rožňava, Katastrálne územie Dobšiná (2,68 ha + 0,50 ha)
 9. Makoviská
  Prešovský kraj, okres Poprad, katastrálne územie Nižná Šuňava (95,2 ha)
 10. Havrania dolina
  Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, katastrálne územie Mlynky, Spišská Nová Ves kraj (10,4 ha + 1,8 ha okrajovej zóny)
 11. Hanšpíle
  Bratislavský a Trnavský kraj, Okres Malacky a Senica, Katastrálne územie Záhorie a Plavecký Peter (36,13 ha + 7,5 ha okrajovej zóny)
 12. Klinské rašelinisko
  Žilinský kraj, okres Námestovo, katastrálne územie Klin, Slanica (15,3 ha)

 

DAPHNE výstupy projektových aktivít:

 

Vzdelávanie v oblasti zmeny klímy:


Podujatia

Viac informácií o výstupoch projektu nájdete na projektovej podstránke: obnovaraselinisk.sopsr.sk

Partneri projektu

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Mesto Spišská Belá

Norwegian Institute for Nature Research – NINA

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu