Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Bádanie ročnými obdobiami - 12 aktivít plus 1 bonus

6,00 

12 aktivít pre mladých bádateľov plus 1 bonus

ZAKÚPTE SI 15KUSOV ZA CENU 5€/KS

Poďte spoločne s nami objavovať prírodu a jej záhady. Prostredníctvom 12 pracovných listov rozdelených do 4 ročných období:

 • spoznáte životný cyklus ropuchy bradavičnatej,
 • vyrobíte si korytnačku močiarnu,
 • poskladáte rybie puzzle z  jesetera, šťuky, pstruha a ostrieža,
 • pomôžete nájsť sysľom liečivé bylinky,
 • vďaka potravovej sieti si uvedomíte význam rôznych druhov v prírode,
 • Bingom v prírode podporíte vnímavosť a schopnosť pozorovať,
 • rozoznáte listy, kvety a plody niektorých stromov,
 • pexeso jedlých húb vám priblíži viac, či menej známe jedlé huby na Slovensku,
 • labyrintom precvičíte priestorovú predstavivosť,
 • spojením čísel vzniknú živočíchy,
 • zvierací detektív naučí deti stopy zvierat,
 • pomocou lišajníkov deti rozpoznajú čistotu ovzdušia.

 

Bonusom navyše je mandala lúčnych kvetov, ktorú si môžu vymaľovať aj dospelí.

K pracovným listom sme pripravili aj vysvetlenia pre malých i veľkých zvedavcov.

Zaradenie jednotlivých aktivít podľa Štátneho vzdelávacieho programu:

Aktivita č.1: Životný cyklus

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 7. ročník, „Stavba a funkcie tela stavovcov“.

Aktivita č.2: Korytnačka

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • MŠ, Výtvarná výchova, „Výtvarné činnosti s tvarom v priestore“, „Papierové skladačky a origami“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Pracovné vyučovanie, 3. ročník, „Tvorivé využitie technických materiálov“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 7. ročník, „Stavba a funkcie tela stavovcov“.

Aktivita č.3: Rybie puzzle

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 7. ročník, „Stavba a funkcie tela stavovcov“.

Aktivita č.4: Liečivé bylinky

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Rastliny a huby“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č.5: Potravová sieť

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Pracovné vyučovanie, 3. ročník, „Tvorivé využitie technických materiálov“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č.6: Bingo v prírode

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rôznorodosť prírody“, „Rastliny“, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Príroda a život“.

Aktivita č.7: Listy, kvety a plody stromov

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, „Rastliny“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č.8: Pexeso jedlých húb

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Rastliny a huby“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 6. ročník, „Živé organizmy a ich stavba“.

Aktivita č.9: Labyrint

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, „Živočíchy“ (motivácia, hra).
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“ (motivácia, hra).
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“ (motivácia, hra).

Aktivita č.10: Príroda v číslach

 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č. 11: Zvierací detektív

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č. 12: Pozoruhodné lišajníky

 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

BONUS: Lúčna mandala

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“ a „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

197 na sklade

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Svoje aktivity zameriavame najmä na nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.
cartcrossmenu