E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Bádanie ročnými obdobiami - 12 aktivít

6,00 

Zakúpte si 15kusov za cenu 5€/ks

12 aktivít pre mladých bádateľov plus 1 bonus

Poďte spoločne s nami spoznávať prírodu a jej záhady. Prostredníctvom 12 pracovných listov rozdelených do 4 ročných období spoznáte zábavnou a príťažlivou formou život žaby, liečivé bylinky, plody, listy a kvety stromov a mnoho iného.

 

90 in stock

Popis produktu

12 aktivít pre mladých bádateľov plus 1 bonus

ZAKÚPTE SI 15KUSOV ZA CENU 5€/KS

Poďte spoločne s nami objavovať prírodu a jej záhady. Prostredníctvom 12 pracovných listov rozdelených do 4 ročných období:

 • spoznáte životný cyklus ropuchy bradavičnatej,
 • vyrobíte si korytnačku močiarnu,
 • poskladáte rybie puzzle z  jesetera, šťuky, pstruha a ostrieža,
 • pomôžete nájsť sysľom liečivé bylinky,
 • vďaka potravovej sieti si uvedomíte význam rôznych druhov v prírode,
 • Bingom v prírode podporíte vnímavosť a schopnosť pozorovať,
 • rozoznáte listy, kvety a plody niektorých stromov,
 • pexeso jedlých húb vám priblíži viac, či menej známe jedlé huby na Slovensku,
 • labyrintom precvičíte priestorovú predstavivosť,
 • spojením čísel vzniknú živočíchy,
 • zvierací detektív naučí deti stopy zvierat,
 • pomocou lišajníkov deti rozpoznajú čistotu ovzdušia.

K pracovným listom sme pripravili aj vysvetlenia pre malých i veľkých zvedavcov.

Zaradenie jednotlivých aktivít podľa Štátneho vzdelávacieho programu:

Aktivita č.1: Životný cyklus

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 7. ročník, „Stavba a funkcie tela stavovcov“.

Aktivita č.2: Korytnačka

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • MŠ, Výtvarná výchova, „Výtvarné činnosti s tvarom v priestore“, „Papierové skladačky a origami“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Pracovné vyučovanie, 3. ročník, „Tvorivé využitie technických materiálov“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 7. ročník, „Stavba a funkcie tela stavovcov“.

Aktivita č.3: Rybie puzzle

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 7. ročník, „Stavba a funkcie tela stavovcov“.

Aktivita č.4: Liečivé bylinky

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Rastliny a huby“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č.5: Potravová sieť

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Pracovné vyučovanie, 3. ročník, „Tvorivé využitie technických materiálov“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č.6: Bingo v prírode

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rôznorodosť prírody“, „Rastliny“, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, motivácia na začiatok šk. roka alebo určitej témy.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Príroda a život“.

Aktivita č.7: Listy, kvety a plody stromov

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, „Rastliny“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č.8: Pexeso jedlých húb

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Rastliny“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Rastliny a huby“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
 • ZŠ, Biológia, 6. ročník, „Živé organizmy a ich stavba“.

Aktivita č.9: Labyrint

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, „Živočíchy“ (motivácia, hra).
 • ZŠ, Prírodoveda, 3. ročník, „Živočíchy“ (motivácia, hra).
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“ (motivácia, hra).

Aktivita č.10: Príroda v číslach

 • ZŠ, Prvouka, 2. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č. 11: Zvierací detektív

 • MŠ, vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“, vzdelávacia podoblasť „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prvouka, 1. ročník, „Živočíchy“.
 • ZŠ, Prírodoveda, 4. ročník, „Prírodné spoločenstvá“.
 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.

Aktivita č. 12: Pozoruhodné lišajníky

 • ZŠ, Biológia, 5. ročník, „Spoločenstvá organizmov“.
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu