E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Hľadaj 2 rovnaké - voda

6,00 

V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov rastlín a živočíchov vodného spoločenstva, ktoré sa vyskytujú na Slovensku.

Hra je určená pre 2 – 4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami.

Prednostne je pripravená pre žiakov 5. ročníka (téma: Spoločenstvá organizmov – Vodné spoločenstvo). Využijete ju aj pre žiakov 4. ročníka (Prírodné spoločenstvá) či žiakov 9. ročníka (Ekologické podmienky života). Hru je možné využiť ako učebnú pomôcku pri expozícii nového učiva, ale aj ako opakovaciu aktivitu.

A samozrejme ju môžete využiť aj ako skvelú hru na doma 🙂

100 in stock

Popis produktu

Hra je určená pre 2 – 4 hráčov a obsahuje 31 kartičiek s obrázkami. V obľúbenej postrehovej hre vám priblížime až 31 druhov rastlín a živočíchov vodného spoločenstva, ktoré sa vyskytujú na Slovensku.

Môžete ju aj využiť aj v škole:

  • pre žiakov 5. ročníka (téma: Spoločenstvá organizmov – Vodné spoločenstvo),
  • pre žiakov 4. ročníka (Prírodné spoločenstvá) ,
  • žiakov 9. ročníka (Ekologické podmienky života),
  • ako učebnú pomôcku pri expozícii nového učiva, ale aj ako opakovaciu aktivitu.

Pomôcka pri expozícii nového učiva a pri opakovaní. Obrázky môžete využiť na spoznávanie druhov rastlín a živočíchov. V rámci kartičky sa dá priblížiť potravový reťazec – sieť vo vodnom spoločenstve. Postupným pridávaním viacerých kartičiek sa dajú vytvárať nové reťazce.

Hra „Nájdi druh“ – učiteľ rozmiestni kartičky na podlahu. Žiakom povie nahlas zadanie (nájdite na kartičkách chránenú vodnú rastlinu a pod.). Žiaci hľadajú správnu kartičku.
Hranie hry na spôsob Dobble je ideálne na zapamätanie si/preopakovanie vodných druhov rastlín a živočíchov. Učiteľ ukáže kartičky žiakom, pýta sa na názvy rastlín a živočíchov a kladie žiakom otázky. Ďalšou možnosťou je nechať žiakov, aby si druhy opakovali sami medzi sebou.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu