22 októbra, 2021 Články Nekomentované

V projekte „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), sme pripravili nasledujúce materiály, ktoré môžete využiť na získanie nových informácií, či spestrenie vyučovania:

Živý les – brožúrku si môžete stiahnuť tu.

Huby rastúce na dreve – brožúrku si môžete stiahnuť tu.

Čo kvitne v jarnom lese – brožúrku si môžete stiahnuť tu.

Pestré lúky pre opeľovače – brožúrku si môžete stiahnuť tu.

Pobytové znaky – brožúrku si môžete stiahnuť tu.

 

 

Projekt CITYNATURE je realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, v Rakúsku Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22).

Written by Martina Brinzíková Badidová