E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Pomôcky a inšpirácie pri jazykovom vzdelávaní

16 septembra, 2020

Praktické a atraktívne učebné pomôcky a materiály tvoria neodmysliteľnú súčasť každého zážitkového vzdelávania. S ich tvorbou a prispôsobením na vybranú cieľovú skupinu máme v Inštitúte DAPHNE bohaté skúsenosti, keďže environmentálnej výchove sa na Slovensku venujeme už 20 rokov. Tentokrát sme ich obohatili o nový rozmer s cieľom posilnenia jazykového vzdelávania vďaka projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT “, ktorý je realizovaný v rámci programu  Interreg V-A SK-AT.

Pripravili sme niekoľko dvojjazyčných pomôcok využiteľných nielen pedagógmi materských či základných škôl, ale aj širokou verejnosťou – najmä rodinami s deťmi. Postupne vám predstavíme sadu pomôcok pre školy, určovacie kruhy, kartičky vývojových cyklov, zatváracie dosky s potlačou a hravú pomôcku v podobe letáku.

Sada pomôcok určená pre slovenské školy predstavuje súbor pracovných listov, metodík, zvukov a zakúpených pomôcok, vďaka ktorým budú môcť pedagógovia samostatne realizovať viaceré spracované príklady dobrej praxe. V sade sú 3D vývojové cykly vybraných druhov živočíchov (žaba, včela, lienka, motýľ, komár), dve maľované plátna (plátno meniacej sa krajiny v 4 ročných obdobiach a plátno s meandrujúcou riekou a lužným lesom), plyšového krtka a spievajúcu sýkorku veľkú, látkové pôvodné dunajské ryby vo forme vankúša (kapor sazan, sumec, šťuka a jeseter). Obsahuje tiež rôzny doplnkový materiál na rozšírenie navrhnutých aktivít: sadu 6 plastových pozorovacích nádob s lupou, drevenú kŕkaciu žabu, 3D sadu pôvodných divožijúcich i domácich druhov zvierat a laminovacie fólie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechcete študovať podrobné určovacie kľúče, ale zaujíma vás, akému stromu patrí tento list či plod? Prehľadné plnofarebné určovacie kruhy slúžia ako šikovná pomôcka na určovanie základných drevín (Dreviny 1, Dreviny 2, Dreviny 3 – spolu 45 druhov stromov a krov) a bezstavovcov (Bezstavovce školského dvora – spolu 30 druhov) bežných aj v mestskom prostredí. Keďže kruhy sú zhotovené z odolného materiálu, sú ideálne najmä na použitie vonku v prírode.

Zaujíma vás, akými premenami prechádzajú živočíchy, kým dosiahnu dospelosť? Spoznali by ste v prírode dospelú vážku rovnako ako jej larvu prichytenú napr. na stonke rastliny? Každý živočích má svoj viac či menej zložitý životný cyklus. Aby bolo poznávanie zábavné, pripravili sme kartičky životných cyklov, ktoré približujú životný cyklus 7 druhov živočíchov: ropuchy (4 kartičky), kačice (3 kartičky), potočníka (3 kartičky), komára (4 kartičky), užovky (2 kartičky), kapra (3 kartičky) a vážky (4 kartičky). Možno ich využiť pri preberaní vývinu živočíchov, či vodného biotopu.

Určovacie kruhy aj kartičky môžu byť dobrými pomocníkmi aj v škole na hodinách nemeckého jazyka, biológie a geografie resp. na podporu medzipredmetového vzdelávania v rámci prierezových tém (napr. environmentálna výchova).

Zatváracie dosky s potlačou sú určené pre pedagógov, najmä účastníkom vzdelávacích seminárov a prepájajú v sebe praktické využitie (podložka do terénu aj do triedy) so zaujímavosťami o 20 druhoch bežných liečivých bylín vo forme obrazového sprievodcu.

Krásne ilustrovaný dvojjazyčný slovensko-nemecký leták  je spracovaný formou známej hry „nebo-peklo“. Rôznymi aktivitami motivuje deti aj dospelých výjsť do prírody, hrať sa a pritom ju vnímať všetkými zmyslami. Po odstrihnutí bočného pásika z pôvodného letáka vznikne praktická záložka do knihy, ktorá je aj kľúčom na určovanie základných pobytových znakov niektorých bežných živočíchov.

Príroda nám, deťom i dospelým, ponúka denne množstvo inšpirácií. Aj vďaka nim vznikli naše materiály a pomôcky. Vyberte sa spoločne von do prírody, do parku, do lesa či k potoku a odkrývajte tajomstvá s pomocou týchto pomocníkov. Najmä však svojou vlastnou zvedavosťou 😊.

Všetky materiály nájdete aj na webovej stránke www.daphne.sk

Tlačené materiály boli distribuované rôznym inštitúciám a školám, ako aj verejnosti.

 

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu