E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Zapojenie návštevníkov do ochrany biodiverzity v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

  • Trvanie projektu: 1. novembra 2023-30. októbra 2026
  • Kontaktná osoba: Mgr. Jana Menkynová
  • Koordinujúci prijímateľ: Národný park Donau-Auen
  • Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Združenie na podporu regionálneho rozvoja v Marchfelde
  • Financovanie: V rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o projekte

 
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu