E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Vzdelávacie publikácie

Zmena klímy a rašeliniská

Zmena klímy a rašeliniská

Publikácia je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť vás stručne prevedie zmenou klímy od rozdielu medzi počasím a podnebím cez princíp skleníkového efektu, kolísanie teploty v dejinách Zeme až po unikátne vynálezy, ktorých jedinečný prínos pre ľudstvo za sebou zanecháva nepríjemné dôsledky. Avšak práve ľudské inovácie môžu priniesť vhodné riešenia. Druhá časť je venovaná rašeliniskám Slovenska, ich prírodným hodnotám, ekológii, ohrozeniam a nesmiernej dôležitosti ich ochrany. Publikácia vznikla počas záchrany 12 rašelinísk v rôznych kútoch Slovenska. Veríme, že vám priblíži krásu a dôležitosť týchto jedinečných ekosystémov a nadchne vás pre ich ochranu.
Monika Chrenková, Jaroslava Slavková, Pavel Šťastný, Jana Menkynová, Viera Šefferová Stanová
Vtáky v našom okolí / Vögel in unserer Umgebung / Birds in Our Neighbourhood

Vtáky v našom okolí / Vögel in unserer Umgebung / Birds in Our Neighbourhood

Vtáky sú veľmi obľúbenou skupinou živočíchov. Mnohé druhy žijú v našej blízkosti, sú pre nás symbolom jari, keď od rána spievajú, či znamením prichádzajúcej jesene, keď sa zhlukujú do kŕdľov. Sťahovavé druhy nás fascinujú a obdivujeme ich, ako presne trafia na svoje zimné útočiská a rovnako sa opäť vrátia s príchodom dlhších dní. Mnohé druhy sú veľmi spoločenské a hniezdia v kolóniách, pomáhajú si pri hľadaní potravy, odpočívajú pri sebe. Úžasný svet vtákov je veľmi pestrý a my ich môžeme nielen obdivovať, ale im aj pomôcť. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Martina Brinzíková Badidová, Roman Slobodník, 2022
Plazy juhu západného Slovenska / Reptilien der Südwestslowakei / Reptiles of Southwestern Slovakia

Plazy juhu západného Slovenska / Reptilien der Südwestslowakei / Reptiles of Southwestern Slovakia

Hady, jašterice a korytnačky – nádherné a ohrozené živočíchy, ktoré môžeme bez obáv obdivovať. Aké druhy tu môžeme vidieť? Kde všade sa dajú pozorovať? Ako sa rozmnožujú? Ako trávia zimu? Čím sa živia? A ako im môžeme pomôcť? Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Milan Kánya, Monika Chrenková, 2022
Obojživelníky juhu západného Slovenska / Amphibien der Südwestslowakei / Amphibians of Southwestern Slovakia

Obojživelníky juhu západného Slovenska / Amphibien der Südwestslowakei / Amphibians of Southwestern Slovakia

Obojživelníky patria medzi stavovce, ktoré počas života prekonávajú neuveriteľnú premenu – svoj život začínajú vo vode a prevažnú časť dospelosti trávia na súši. Na výprave za nimi zistíme, ktoré živočíchy to sú a ako dokážu prežiť v dvoch prostrediach. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Viliam Vongrej, Monika Chrenková, 2022
Podunajské lužné lesy / Auwälder der Donau / Danube Riparian Forests

Podunajské lužné lesy / Auwälder der Donau / Danube Riparian Forests

Lužné lesy sa vyskytujú v údolných nivách väčších nížinných riek, akými sú Dunaj alebo Morava. V krajine plnia množstvo funkcií – ich ochrana je preto nesmierne dôležitá. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Viera Šefferová Stanová, 2022
Ekocentrum Čunovo - Sprievodca okolím / Ekocentrum Čunovo - Gebietsführer / Ekocentrum Čunovo - AREA GUIDE

Ekocentrum Čunovo - Sprievodca okolím / Ekocentrum Čunovo - Gebietsführer / Ekocentrum Čunovo - AREA GUIDE

Vitajte v Ekocentre Čunovo a poďte s naším sprievodcom objavovať prírodné a kultúrne krásy v blízkom okolí. V sprievodcovi nájdete podrobné opisy vybraných turistických trás v okolí Ekocentra Čunovo, mapy, ako aj odkazy na zvláštnosti jednotlivých lokalít.
Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Tajomstvo bobrieho hradu / Das Geheimnis der Biberburg / Secret of Beaver Lodge

Tajomstvo bobrieho hradu / Das Geheimnis der Biberburg / Secret of Beaver Lodge

Ako žije bobor vodný? Ako si ho v prírode nepomýliť s inými živočíchmi? Ako dokáže pretvárať krajinu? Krásne ilustrovaná brožúrka prináša odpovede na mnohé zvedavé otázky. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Monika Chrenková, Martina Brinzíková Badidová, 2022
Pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne - pracovné listy

Pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne - pracovné listy

Vybrali sme pre vás 12 lokalít na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sa oplatí bližšie spoznať z rôznych pohľadov. Ak by ste mali chuť dozvedieť sa viac a zapojiť sa do pestrých (nielen) bádateľských aktivít, navštívte našu e-mapu (https://daphne.sk/map/). Nájdete tu nápady na výlety a aj krátke videá. Vydané z projektu BIG_ling SK-AT, ktorý je podporovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, Jana Menkynová
Spoznávame prírodu bádaním/Forschungsbasierter Naturwissenschaftsunterricht

Spoznávame prírodu bádaním/Forschungsbasierter Naturwissenschaftsunterricht

Bádateľsky orientované vzdelávanie prináša zaujímavý spôsob vzdelávania na školách. V príručke približujeme učiteľkám a učiteľom základy bádateľského vzdelávania, vysvetľujeme, z akých krokov bádanie pozostáva a ako by mohli bádateľské hodiny prebiehať. Jedným zo základných pilierov v bádaní je aj spolupráca v skupine, ktorá so sebou často prináša mnoho otázok. Aj preto sme jej venovali osobitnú kapitolu, rovnako ako aj príkladom pre hodnotenie žiačok a žiakov. Za veľmi dôležité považujeme venovať sa aj spôsobom rešpektujúcej komunikácie tak, aby sme bádali v príjemnej atmosfére, predchádzali zbytočným konfliktom a prípadné nezhody riešili vhodným spôsobom. V príručke nájdete aj námety na bádateľské aktivity na školách a bádateľské listy. Veríme, že vám náš sprievodca prinesie spestrenie hodín a pomôže vašim žiačkam a žiakom hľadať vlastné odpovede, používať kritické myslenie a mať radosť zo vzdelávania sa. Príručka je vydaná z projektu BIG_ling SK-AT, ktorý je podporovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Martin Kuruc, Monika Chrenková, Jana Menkynová, Barbora Michnová, Martina Brinzíková Badidová
Pobytové znaky/Tierspuren

Pobytové znaky/Tierspuren

Živočíchy sa vyskytujú všade vôkol nás. Mnohé z nich sú plaché a žijú nepoznane v našej blízkosti. Stretnutiu s nami sa vyhýbajú, my však môžeme pozorovať ich pobytové znaky. Stačí, ak sa naučíme byť pozorní a zrazu zistíme, koľko ich žije v blízkych lesoch. Medzi pobytové znaky, ktoré po sebe zanechávajú, patria napríklad zvyšky šišiek, škrupiny orechov, trus, pierka, pozorovať môžeme aj ich nory či hniezda. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, Michal Noga, 2022
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu