Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Vzdelávacie publikácie

Vtáky v našom okolí / Vögel in unserer Umgebung / Birds in Our Neighbourhood

Vtáky v našom okolí / Vögel in unserer Umgebung / Birds in Our Neighbourhood

Vtáky sú veľmi obľúbenou skupinou živočíchov. Mnohé druhy žijú v našej blízkosti, sú pre nás symbolom jari, keď od rána spievajú, či znamením prichádzajúcej jesene, keď sa zhlukujú do kŕdľov. Sťahovavé druhy nás fascinujú a obdivujeme ich, ako presne trafia na svoje zimné útočiská a rovnako sa opäť vrátia s príchodom dlhších dní. Mnohé druhy sú veľmi spoločenské a hniezdia v kolóniách, pomáhajú si pri hľadaní potravy, odpočívajú pri sebe. Úžasný svet vtákov je veľmi pestrý a my ich môžeme nielen obdivovať, ale im aj pomôcť. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Martina Brinzíková Badidová, Roman Slobodník, 2022
Plazy juhu západného Slovenska / Reptilien der Südwestslowakei / Reptiles of Southwestern Slovakia

Plazy juhu západného Slovenska / Reptilien der Südwestslowakei / Reptiles of Southwestern Slovakia

Hady, jašterice a korytnačky – nádherné a ohrozené živočíchy, ktoré môžeme bez obáv obdivovať. Aké druhy tu môžeme vidieť? Kde všade sa dajú pozorovať? Ako sa rozmnožujú? Ako trávia zimu? Čím sa živia? A ako im môžeme pomôcť? Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Milan Kánya, Monika Chrenková, 2022
Obojživelníky juhu západného Slovenska / Amphibien der Südwestslowakei / Amphibians of Southwestern Slovakia

Obojživelníky juhu západného Slovenska / Amphibien der Südwestslowakei / Amphibians of Southwestern Slovakia

Obojživelníky patria medzi stavovce, ktoré počas života prekonávajú neuveriteľnú premenu – svoj život začínajú vo vode a prevažnú časť dospelosti trávia na súši. Na výprave za nimi zistíme, ktoré živočíchy to sú a ako dokážu prežiť v dvoch prostrediach. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Viliam Vongrej, Monika Chrenková, 2022
Podunajské lužné lesy / Auwälder der Donau / Danube Riparian Forests

Podunajské lužné lesy / Auwälder der Donau / Danube Riparian Forests

Lužné lesy sa vyskytujú v údolných nivách väčších nížinných riek, akými sú Dunaj alebo Morava. V krajine plnia množstvo funkcií – ich ochrana je preto nesmierne dôležitá. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Viera Šefferová Stanová, 2022
Ekocentrum Čunovo - Sprievodca okolím / Ekocentrum Čunovo - Gebietsführer / Ekocentrum Čunovo - AREA GUIDE

Ekocentrum Čunovo - Sprievodca okolím / Ekocentrum Čunovo - Gebietsführer / Ekocentrum Čunovo - AREA GUIDE

Vitajte v Ekocentre Čunovo a poďte s naším sprievodcom objavovať prírodné a kultúrne krásy v blízkom okolí. V sprievodcovi nájdete podrobné opisy vybraných turistických trás v okolí Ekocentra Čunovo, mapy, ako aj odkazy na zvláštnosti jednotlivých lokalít.
Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Tajomstvo bobrieho hradu / Das Geheimnis der Biberburg / Secret of Beaver Lodge

Tajomstvo bobrieho hradu / Das Geheimnis der Biberburg / Secret of Beaver Lodge

Ako žije bobor vodný? Ako si ho v prírode nepomýliť s inými živočíchmi? Ako dokáže pretvárať krajinu? Krásne ilustrovaná brožúrka prináša odpovede na mnohé zvedavé otázky. Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT", ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Monika Chrenková, Martina Brinzíková Badidová, 2022
Pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne - pracovné listy

Pozoruhodné miesta v slovensko-rakúskom cezhraničnom regióne - pracovné listy

Vybrali sme pre vás 12 lokalít na Slovensku a v Rakúsku, ktoré sa oplatí bližšie spoznať z rôznych pohľadov. Ak by ste mali chuť dozvedieť sa viac a zapojiť sa do pestrých (nielen) bádateľských aktivít, navštívte našu e-mapu (https://daphne.sk/map/). Nájdete tu nápady na výlety a aj krátke videá. Vydané z projektu BIG_ling SK-AT, ktorý je podporovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, Jana Menkynová
Spoznávame prírodu bádaním/Forschungsbasierter Naturwissenschaftsunterricht

Spoznávame prírodu bádaním/Forschungsbasierter Naturwissenschaftsunterricht

Bádateľsky orientované vzdelávanie prináša zaujímavý spôsob vzdelávania na školách. V príručke približujeme učiteľkám a učiteľom základy bádateľského vzdelávania, vysvetľujeme, z akých krokov bádanie pozostáva a ako by mohli bádateľské hodiny prebiehať. Jedným zo základných pilierov v bádaní je aj spolupráca v skupine, ktorá so sebou často prináša mnoho otázok. Aj preto sme jej venovali osobitnú kapitolu, rovnako ako aj príkladom pre hodnotenie žiačok a žiakov. Za veľmi dôležité považujeme venovať sa aj spôsobom rešpektujúcej komunikácie tak, aby sme bádali v príjemnej atmosfére, predchádzali zbytočným konfliktom a prípadné nezhody riešili vhodným spôsobom. V príručke nájdete aj námety na bádateľské aktivity na školách a bádateľské listy. Veríme, že vám náš sprievodca prinesie spestrenie hodín a pomôže vašim žiačkam a žiakom hľadať vlastné odpovede, používať kritické myslenie a mať radosť zo vzdelávania sa. Príručka je vydaná z projektu BIG_ling SK-AT, ktorý je podporovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Martin Kuruc, Monika Chrenková, Jana Menkynová, Barbora Michnová, Martina Brinzíková Badidová
Pobytové znaky/Tierspuren

Pobytové znaky/Tierspuren

Živočíchy sa vyskytujú všade vôkol nás. Mnohé z nich sú plaché a žijú nepoznane v našej blízkosti. Stretnutiu s nami sa vyhýbajú, my však môžeme pozorovať ich pobytové znaky. Stačí, ak sa naučíme byť pozorní a zrazu zistíme, koľko ich žije v blízkych lesoch. Medzi pobytové znaky, ktoré po sebe zanechávajú, patria napríklad zvyšky šišiek, škrupiny orechov, trus, pierka, pozorovať môžeme aj ich nory či hniezda. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, Michal Noga, 2022
Živý les/Lebendiger Wald

Živý les/Lebendiger Wald

Mohutné stromy, nepreniknuteľné húštiny, dokonale ukryté hniezda dravcov, nenápadné dutiny ďatľov či brlohy líšok – to všetko a ešte oveľa viac máme na dosah ruky a priamo v hlavnom meste. Bratislava má nádherný lesopark. Poďte ho spolu s nami preskúmať. Dozviete sa aj informácie o semenáčikoch, kôre stromov, lesných poschodiach či význame stromov. Pripravené v rámci projektu „Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ (akronym: CITY NATURE), ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT, podporovaného z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Jana Menkynová, Martina Brinzíková Badidová, Monika Chrenková, 2022
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu