E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR v zmysle § 111 a 117  a o zákazkách nad 1 000 EUR v zmysle § 10 Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.

ROK 2019

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 10 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

ROK 2018

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

ROK 2017

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

ROK 2016

Súhrnné správy o zákazkách nad 5000 EUR v zmysle § 111 a 117 a nad 1000 EUR v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z., resp. v zmysle § 9 ods. 9 Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.:

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

ROK 2015

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 91 ods. 1a) zákona č. 25/2006 Z. z. (EKS)

ROK 2014

NA STIAHNUTIE

ROK 2013

NA STIAHNUTIE

ROK 2012

NA STIAHNUTIE

ROK 2011

NA STIAHNUTIE

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu